Informasjon fra Salt vedrørende covid-19

Les mer
Tidligere elever fra Bibelskolen Substans

Bibelskolen substans

Et år på bibelskole, et liv med substans.

Les mer
Hope for Justice

Hope for justice

Change lives. End slavery.

Les mer
Salt Kulturskole

Salt kulturskole

Der drømmer skapes og talenter utvikles.

Les mer