Informasjon fra Salt vedrørende covid-19

Les mer

Bibelskolen substans

Et år på bibelskole, et liv med substans.

Les mer

Hope for justice

Change lives. End slavery.

Les mer

Salt kulturskole

Der drømmer skapes og talenter utvikles.

Les mer