Forkynnere

Vi har mange dyktige forkynnere i Salt.

Under kan du bli kjent med dem. Klikk på navn for å ta direkte kontakt med dem for å invitere dem til å preke hos deg. Dersom du ønsker å finne den som er tilgjengelig eller best for deres behov, ta kontakt med oss på post@salt.co.

Øystein Gjerme

Øystein Gjerme

Øystein Gjerme er grunnlegger av og hovedpastor i Salt. Øystein er i tillegg leder for Lederrådet i Pinsebevegelsen, og har en utstrakt reisevirksomhet som forkynner og lærer på ulike konferanser, utdanningsinstitusjoner og i menigheter. Han har en mastergrad i teologi fra Regent University, og bor i Bergen med sin kone, Gina, og deres tre barn.

Sigurd Bekkevold

Sigurd Bekkevold

Sigurd Bekkevold er pastor i Salt Bergen og daglig leder i flerstedskirken Salt. Han har utdannelse fra Norges Handelshøyskole og lang erfaring fra næringslivet, men fulgte lidenskapen inn i full tids tjeneste i kirken. Sigurd brenner for at mennesker skal oppleve den friheten som finnes i Jesus. Han har et stort hjerte for kirken, og for å plante nye kirker, som kan nå nye mennesker. Han er glad i evangeliet, og formidler det på en livsnær og varm måte, som er forståelig for både kirkevante og kirkefremmede mennesker. Sigurd er en ærlig, klartenkt og frimodig forkynner.

Sara Dalsbø Hansen

Sara Dalsbø Hansen

Sara Dalsbø Hansen er kirkeplanter og pastor i Salt Voss. Ho er utdanna lærer, og har ein master i praktisk teologi frå Ansgar. Sara har eit stort hjarta for den lokale kyrkja, og brenner for å sjå mennesker finne og fylle sin plass i fellesskapet. Ho er også ein lidenskapleg formidler av evangeliet, på ein måte som både snakkar sant om livet, men også sant om Gud.

Rebekka Svardal Lund

Rebekka Svardal Lund

Rebekka Svardal Lund er pastor i Salt Trondheim og jobber i barnevernet i Trondheim kommune. Rebekka er en uhøytidelig og ærlig forkynner som brenner for at alle skal inkludere seg i oppdraget om å følge etter og formidle Jesus der de er.

Gina Gjerme

Gina Gjerme

Gina Gjerme er en lidenskapelig, levende og livsnær formidler. Hun har flere hjertebudskap, og brenner for å oppmuntre mennesker til å følge Jesus - enten man allerede tror, eller er nysgjerrig på livet med Gud.

Espen Eidsvåg

Espen Eidsvåg

Espen Eidsvåg er aktiv i det flerkulturelle arbeidet i Salt Bergen som består av både smågrupper og en engelskspråklig gudstjeneste. Espen forkynner på en jordnær måte om disippelskap, både på norsk og engelsk. Han brenner for at folk fra alle kulturer skal føle seg hjemme i den lokale menigheten.

Elisabet Giske Stige

Elisabet Giske Stige

Elisabet Giske er pastor i Salt Bergen og leder for unge voksne og smågruppearbeidet i kirken. Hun brenner for å se mennesker bli kjent med Jesus og få en nær relasjon med ham, og for at mennesker skal utrustes til livslang tro. Elisabet har en master i ledelse og menighetsutvikling fra Ansgar teologiske høgskole og jobber i tillegg som undervisningsleder på Bibelskolen Substans.

Eivind Galdal

Eivind Galdal

Eivind Galdal leder studentarbeidet i Salt, og har ansvar for lederutviklingen av ungdommene i Salt Ung. Utover dette lever Eivind som omreisende forkynner, med mål om at flere mennesker skal finne frihet og frimodighet i Jesus Kristus.

Daniel Matthiesen

Daniel Matthiesen

Daniel Matthiesen er medpastor i Salt Bergen med ansvar for undervisning, media, misjon og frivillighetsledelse. Han har vært aktiv som forkynner over flere år, både som ungdomspastor, bibelskolerektor, i flerstedskirken Salt og eksternt. Daniel er en levende og nær formidler og brenner for emner som disippelskap, global misjon, og sunne og sterke menigheter.

Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen

Christian Thorbjørnsen er kirkeplanter og pastor i Salt Nordhordland, samt rektor på bibelskolen Substans. Han har mange års erfaring som forkynner og er kjent for mye energi og begeistring som formidler. Christian har jobbet med ungdommmer og unge voksne i hele sitt arbeidsliv og han brenner for å se mennesker forvandlet ved Den Hellige Ånd til å leve misjonale liv i etterfølgelse av Jesus.

Ariel Lund

Ariel Lund

Ariel Lund kirkeplanter og pastor i Salt Trondheim. Han har vært aktiv som forkynner i hele sitt voksne liv og de siste årene i Salt. Ariel er inviterende i sin formidling og brenner for å gjøre evangeliet om Jesus lett tilgjengelig for de som søker. Han utfordrer til disippelskap og til å leve med Jesus i hverdagen.

Ariana Gjerme

Ariana Gjerme

Ariana Gjerme er ungdomsleder i Salt Bergen. Hun brenner for å utruste, oppmuntre og inspirere ungdommer til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. Identitet og personlig tro er tema hun brenner særlig for.