Vår visjon

Vår LIVSVISJON for enkeltmennesker er å lede til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus.

Vår MENIGHETSVISJON er å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighetsfellesskap.

Vår STØRRE VISJON er å være et senter for nyskapning, utrustning og trening, så at mennesker finner og fyller den plass Gud har tenkt for dem, og slik ekspanderer Guds rike lokalt, nasjonalt og globalt.

Vår tro

Vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn. Vi tror at han var helt menneske og helt Gud, og at han kom til jorden for å vise hvem Gud er, og for å reparere relasjonen mellom Gud og mennesker med sin død på korset. Vi tror at han seiret over døden og synden da han stod opp fra graven, og at han har sendt alle troende ut med en misjon: Å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av ham. Vi tror at etter Jesus reiste til himmelen, sendte han den Hellige Ånd for å utruste de troende til å være og gjøre disipler.