Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss i Salt. Vårt mål er å holde deg som person godt informert om vår behandling av dine personopplysninger og at all informasjon rundt dette skal være tydelig og lett tilgjengelig. Dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, eller til vår behandling av dine personopplysninger, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

Salt er en kirke tilknyttet pinsebevegelsen i Norge. Vi har Gudstjenester hver uke gjennom hele året, har et aktivt barne-, og ungdomsarbeid og vi har ukentlige smågruppe-samlinger i hjemmene (life-grupper). Gjennom året har vi en rekke kurs, samlinger og konferanser der også deltakere utenfor vår kirke deltar.

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer/medarbeidere og andre som har en tilknytning til vår kirke, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig

Salt er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes det, i loven, den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Hvordan informasjonen hentes?

Salt samler inn opplysninger direkte fra den registrerte, og internt i menigheten.

Hjemmel for behandlingen av opplysningene:

Salt behandler personopplysninger basert på følgende hjemler:

 • Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a
 • Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
 • Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c

Hvilke typer personopplysninger som behandles?

 • Når du er medlem eller aktiv i kirken hos oss, lagrer vi din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, personnummer, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse), kjønn, hvor og når du fikk medlemskap og evt. hvor og når du ble døpt, sivil status og arbeidsstatus. Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg og evt. din familie.
 • Ved medarbeiderskap behandler vi i tillegg informasjon om nåværende og tidligere tjenester, og informasjon i forbindelse med administrering av ditt medarbeiderskap.
 • Ved deltagelse i life-gruppe samler vi inn informasjon om oppmøte.
 • Ved deltagelse i barnekirken behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger i tillegg til evt. sykdom/allergi og/eller annen nødvendig informasjon for å sikre barnets behov og sikkerhet.
 • Ved kontakt med omsorgstjenesten og/eller ved bønnebehov behandler vi også inngitt informasjon om dette.
 • Ved givertjeneste i kirken, lagrer vi ditt kontonummer og personnummer. (For de som ikke er øvrig registrert i kirken på andre måter så opplyser vi om at vi lagrer din kontaktinfo (inkl. navn, adresse og evt. telefonnummer, e-post dersom dette er oppgitt i forbindelse med din gave)

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

 • kontaktopplysningene brukes til å nå deg med informasjon fra kirken.
 • ved medlemskap rapporteres dette til fylkesmannen i forbindelse med krav om tilskudd.
 • lovpålagt oppdatering av kirkeboken
 • ved deltagelse i life-gruppe rapporteres oppmøte inn til K-stud i forbindelse med krav om støtte.
 • Ved samtykke om medlemskap i PBU, rapporteres ditt navn, fødselsår og adresse inn i forbindelse med krav om støtte
 • i anonymisert form til statistikker
 • administrasjon av ditt evt. medarbeiderskap.
 • ditt kontonummer brukes av givertjenesten vår, og for innrapportering av gaver til skatteetaten.
 • Kontaktinfo og annen inngitt informasjon dersom du melder deg på et av våre arrangementer.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i Elvanto, (vår menighetsdatabase) så lenge du er registrert som medlem i vår kirke. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til noe annet, kun beholde basis kontaktinfo og dato for ditt medlemskap for etterlevelse av de krav vi har til å føre kirkeboken. I så fall vil opplysningene kun være tilgjengelig for kirkebokfører.
 • Personer som har fått utført kirkelige handlinger i regi av Salt: Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon. Uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for kirkebokfører. Disse dataene vil lagres så lenge kirken eksisterer, i henhold til relevante lover.
 • Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap lagrer vi kontaktinfo og informasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vil vi slette informasjonen om tjenesten, kontaktinfo slettes kun dersom medarbeideren ikke er medlem.
 • Ikke medlem: Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.
 • Barnekirken: Alle opplysninger slettes når den foresatte sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede. Om barnet ikke er medlem/tilhørig til kirken, slettes all informasjon dersom barnet ikke har deltatt i barnekirken de siste 6 mnd.
 • Kontoopplysninger slettes ved opphør av givertjeneste, men vi oppbevarer lovpålagt informasjon knyttet til skattefradragsordningen etter gjeldende regler.

Hvem deler vi opplysninger med

Systemleverandører:

 • Elvanto
 • Frivillige ledere og teamledere internt i organisasjonen kan ha tilgang til dine kontaktopplysninger, menighetstilknytning, og tjenestested. Elvanto lagrer sine data i Irland. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.
 • Check-in
 • Om du melder deg på et arrangement i kirkens regi, vil tilgangen til informasjonen du gir kunne være delt med frivillige ledere og teamledere som jobber med det aktuelle arrangementet. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.
 • Solidus
 • Dersom du har givertjeneste til kirken og/eller har gitt gaver som du ønsker skattefradrag for så behandles dine data knyttet til dette i Solidus sitt giverhåndteringssystem. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.

Tilskuddsgivere

 • Fylkesmannen
 • Lister med personnummer på medlemmer hentes ut fra Elvanto to ganger i året Dette blir ikke sendt elektronisk av sikkerhetsmessige årsaker, men oversendt på et kryptert lagringsmedium.
 • K-Stud
 • Lister med navn, adresse, fødselsår og oppmøteprotokoll hentes ut fra Elvanto og registreres av oss i k-stud sin kursportal.
 • PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg)
 • For de som har gjort at aktivt valg om medlemskap i PBU (gjelder kun personer under 26) så registrerer vi ditt navn, fødselsår og adresse inn i PBU sitt medlemsregister via en sikret registreringsportal.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av Elvanto får opplæring og tydelelige retningslinjer for hva de kan bruke de tilgjengelige opplysningene til. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som sier hvilke opplysninger du som bruker kan se eller redigere. Vi gjennomgår tilgangen til Elvanto to ganger i året, for å revidere at tilganger er i henhold til oppgavene til de enkelte. I tillegg endres tilgangen til medarbeiderne dersom medarbeideren slutter eller går til nye oppgaver. Tilgang gis kun basert på at vedkommende har direkte tjenestemessig behov for opplysningene.

Administrasjon av, og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Har du konto i Elvanto, vil du finne disse under ”Min profil” på Medlemsområdet. Her kan du endre opplysninger selv, dersom du ikke har konto i Elvanto kan du kontakte oss for endringer, se under for kontaktdetaljer.

Rettigheter

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring eller begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, dersom du ønsker å benytte deg av denne retten, ta da enten kontakt med din teamleder eller kontakt oss på personvern@salt.co

Informasjon om barn

Opplysninger om barn lagres primært i Elvanto med info vedr. navn, fødselsdato, klasse, foresatte og deres kontaktinfo, i tillegg til informasjon om sykdom/allergier og annen informasjon som trengs for å gi barna et best mulig tilbud når de deltar i barnekirken.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger;

Salt
Bjørnsons gate 28
5059 BERGEN
post@salt.co
Alt: personvern@salt.co

Om bruk av cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en god opplevelse når du besøker nettsiden vår.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i harddisken på datamaskinen din, smarttelefonen eller annet IT-utstyr. Den gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen/IP-adressen din og samle inn informasjon om sidene du besøker.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer cookies.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse som bruker av nettsiden vår, for å forbedre innholdet og funksjonene på nettsiden og for å huske valgene du gjør når du besøker oss på nettet, som for eksempel hvilket innhold du leser. Vi kan også bruke informasjonskapsler til å målrette markedsføringen vår slik at den passer dine behov og for å lage statistikk om bruk av nettsiden. Noen informasjonskapsler lagres inntil du lukker nettleseren, andre lagres lengre enn dette. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Vi benytter oss av informasjonskapsler fra tredjeparter. En informasjonskapsel fra en tredjepart er en informasjonskapsel som er installert av noen andre enn Salt. Det kan være andre nettsider som leverer innhold for vår nettside, leverandører av noen av våre funksjoner på nettsiden eller analyseringsprogrammer.

Vi bruker følgende informasjonskapsler fra tredjeparter:

Google
Google Analytics brukes til å registrere og analysere besøksstatistikk på nettstedene våre. Informasjonen som lagres i Google Analytics inneholder ikke identifiserbare personopplysninger, men aggregert statistikk om brukernes bevegelser og handlinger på nettsidene. Vi bruker denne informasjonen til å forstå hvordan besøkende opplever nettstedet og forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet vårt. Her kan du lese Googles personvernserklæring.

Her finner du mer informasjon om hva cookies er og hvordan du administrerer du bruken av dem:

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
https://cookiesandyou.com/