Fellesskap

Fordi livet er best sammen med andre.

Gudstjeneste

Det store samlingspunktet i uken.

Finn din nærmeste forsamling

Smågruppe

Kirke i hverdagen.

Lær mer om smågrupper

Team

Alle har noe å bidra med.

Lær mer om team

Barnekirke

Barn vokser, og det gjør troen også.

Lær mer om barnekirke

Salt Ung

Ungdomsarbeidet i Salt.

Lær mer om Salt Ung

Trainee

Kom tettere på den daglige driften.

Lær mer om trainee

Dåp

Troendes dåp.

Finn ut mer om dåp

Tentro

Et frikirkelig konfirmasjonsalternativ.

Lær mer om Tentro

Barne-
velsignelse

Feiring av nytt liv .

Finn ut mer om barnevelsignelse