Smågrupper

Sammen med gudstjenesten er smågruppen den andre hovedarenen vi møtes på i Salt.

Hva er smågruppe?

I smågruppene deler vi liv og tro,
blir bedre kjent med hverandre, og ber for hverandre. Smågrupper er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne troende og deg som er nysgjerrig på tro.

Bli med

Dersom du ønsker å være med eller vil prøve ut en smågruppe er du varmt velkommen. Gruppene møtes hver uke eller annenhver uke, og består av folk i mer eller mindre samme livsfase, og om mulig i geografisk nærhet til hverandre.

Bli med i smågruppe