Dåp

Et naturlig valg å ta for deg som vil følge Jesus.

Vårt dåpssyn

Salt har et baptistisk dåpssyn. Det vil si at vi tror at å la seg døpe er et naturlig valg å ta for den som vil følge Jesus. Derfor praktiserer vi såkalt troendes dåp, altså at den som selv har valgt å tro, lar seg døpe.

«For meg har det blitt et naturlig valg å la meg døpe. Jeg tror det har en stor verdi å ta et aktivt valg. Både for meg selv og de rundt meg tydelig si at jeg velger bort det livet som var preget av tvil og usikkerhet, og heller velge et liv i etterfølgelse av Jesus.»

– Mari

Vil du la deg døpe?

I Salt inviterer vi alle bekjennende kristne til å la seg døpe, og vi har dåp i våre gudstjenester med jevne mellomrom. Du trenger ikke å ha et baptistisk dåpssyn for å være en del av kirken.

Snakk med oss for mer info