Tentro

9.klasse er et kjempeviktig år med stort potensiale. Derfor gleder vi oss til nytt år med Tentro!

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ med undervisning om kristen tro, mulighet for nye erfaringer, nye venner og mange gode minner. Vi tror at Tentro-året kan være med å gi retning for resten av livet.

Tentro ønsker å tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Undervisningsformen er derfor lagt opp for å involvere konfirmanten med opplevelser som engasjerer, virkemidler hentet fra hverdagen, film, musikk, bilder, illustrasjoner og fortellinger, leker og konkurranser.

I løpet av tentroåret er deltakerne en del av Salt Ung (vårt ungdomsarbeid) og har noen obligatoriske fredager hvert halvår. I tillegg drar vi på leir med andre ungdommer og deltar på ulike arrangementer i regi av Salt.

Høytidsdag 2022: Søndag 1.mai i Forum

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, celinegulbrandsen@salt.co

Påmelding og betaling gjøres via checkin