Diakonalt

I Matteus 25,45 sier Jesus: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» En sentral del av det å være kirke er omsorgen og involveringen for de svakeste i samfunnet. Salt har over flere år vært engasjert i kampen mot menneskehandel gjennom For Freedom, og i arbeid for asylsøkere og andre initiativer.

For Freedom

Vi står med i kampen mot moderne slaveri. Vårt arbeid er sentrert rundt fire viktige områder: forebygging, samarbeid med andre frivillige og statlige aktører, innsamling, og ikke minst «etteromsorg» for tidligere ofre for moderne slaveri.
Årlig arrangerer vi For Freedom Aksjonen, hvor målet er å nå flest mulig med informasjon om moderne slaveri og samle inn penger til kampen mot moderne slaveri.

Salt Kulturskole

Salt kulturskole er vårt svar på de lange køene i den offentlige kulturskolen. Her finner du trygge, dyktige lærere som tar deg et steg videre uansett hvilket nivå du er på fra før. Vi tilbyr enetimer for unge og voksne i blant annet piano, sang, gitar, bass, trommer og fiolin og har også nybegynnerkurs i grupper for gitar. Les mer om vårt arbeid: saltkulturskole.no