Velkommen til
Salt

Nordhordland

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Nordhordland. Vi ønsker å være et miljø der du kan komme uten å tro så veldig mye, for å finne ut mer av din egen trosreise. Vi ønsker også å utruste og utvikle deg som er personlig troende.

Søndag kl 1100 i partallsuker
Danielsen u.skole Frekhaug Holtermandsvegen 2A
Danielsen u.skole Frekhaug Holtermandsvegen 2A

Møt forsamlingslederne

Christian og Anja Thorbjørnsen

Anja og Christian Thorbjørnsen er pastorer i Salt Nordhordland. De elsker å bygge relasjoner og se at mennesker finner og fyller den plass Gud har for dem. Christian er utdannet maskinarbeider og lærer og har 6 år med teologi, sosiologi og religion. Anja er sykepleier og jobber i dag som lærer. De har begge flere års erfaring med tenåringsarbeid, studentarbeid og menighetsplanting.

I Salt

Nordhordland

har vi også: