Barnekirke

Vi gjør vårt beste hver søndag for at Barnekirken skal være ukens høydepunkt for barna.

0–2 år

Et område hvor ditt barn kan krabbe, leke og bli kjent med andre barn i kirken. Trygghet er viktig i denne fasen, og barna må være sammen med en voksen.

2–3 år

Gjennom lek, sang og fortellinger formidles Guds kjærlighet og budskapet om at Jesus er vår venn. Vi vil at barna skal bygge relasjoner til ledere og andre barn, og at kirken skal være et trygt sted å være.

4–6 år

Barna på 4–6 år samles i dennes gruppen, hvor vi gjennom bibelhistorier, sang og lek formidler Guds kjærlighet til barna. Vennskap er viktig for oss, og vi tror at barn som har venner i kirken trives i kirken. Derfor har vi mye lek og aktiviteter for denne aldersgruppen.

1.–4. klasse

Skolestart bringer med seg nye utfordinger, muligheter og en økt evne til refleksjon og samtale. Vi har samlinger hvor vi gjennom bibelhistorier, drama, lovsang og samtale lærer dem at de er skapt og elsket av Gud. Vennskap bygges gjennom lek, konkurranser og aktiviteter.

Tweens

Tweens er vårt arbeid for 5.–7.klasse. Samtidig som barna blir mer selvstendige, blir også troen deres det. Barna tar egne valg, og i barnekirken ønsker vi å hjelpe dem å bygge sin personlige relasjon til Jesus. Ved hjelp av kreativ forkynnelse, samtaler og deltakelse i gudstjenesten formidler vi evangeliet om Jesus og hva det vil si å leve for noe som er større enn seg selv. Vi har smågrupper for 5.-7.klasse annen hver uke, hvor vi møtes i hjemmene for å bli kjent, ha det gøy og snakke sammen om tro.

Forsamlinger som har barnekirke: