Bøker fra Salt

Les bøker om menighet og tro fra pastorer i Salt.

Vi vil!

Øystein Gjerme

Vårt mål er at denne boken skal vise at Jesu kall til frivillig deltakelse gjelder oss alle, og at det er mulig at hver enkelt kan finne og fylle en plass i den lokale menigheten.

Kjøp på hermon.no

Bro til Tro

Gina Gjerme og Siri Kalvatn

Gina Gjerme og Siri Kalvatn har skrevet en bok om å dele troen på en naturlig måte i møte med kollegaer, familie og venner. De kommer med eksempler fra eget liv og har også med seg 12 andre personer som deler sin trosreise.

Kjøp på hermon.no

Bygg din fortid

Øystein Gjerme

Bygg Din Fortid handler om hvordan vi kan bygge et godt fundament i livet og vokse på disse områdene. Uansett hvor langt du er kommet i livet, inviteres du herved til å bli både motivert og justert for det som ligger foran.

Kjøp på hermon.no

Tusen hjem

Øystein Gjerme

Drømmer du om å være med i en fungerende smågruppe? Ønsker du at menigheten skal ha større bevissthet rundt smågruppearbeidet og legge til rette for at dette inkluderer stadig nye mennesker?

Kjøp på hermon.no