Velkommen til
Salt

Levanger

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Levanger. Vi ønsker å være et miljø der du kan komme uten å tro så veldig mye, for å finne ut mer av din egen trosreise. Vi ønsker også å utruste og utvikle deg som er personlig troende.

Søndager 11.00
Helga den Fagres gate 10
Helga den Fagres gate 10

Møt forsamlingslederne

Berit og Espen Marius Jensen

Berit og Espen Marius er pastorer i Salt Levanger. Begge er begge utdannet allmennlærere, Berit jobber på barnetrinn, Espen Marius på ungdomstrinn. Begge har lang erfaring fra menighetsarbeid og har hatt ulike ansvarsområder. Sammen har de tre barn, Morten, Ingrid og Hanna.

I Salt

Levanger

har vi også:

Dette skjer fremover

Se alle arrangementer
Fant ingen arrangementer.
Se mer på kalender-siden.