Velkommen til
Salt

Levanger

Vår drøm er å være en livskraftig menighet i Levanger, som stadig når nye mennesker med verdens beste budskap. Vi er en kirke med et moderne uttrykk og livsnær bibelundervisning som gjør budskapet om Jesus tilgjengelig og relevant for folk i dag. Vår felles visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus Kristus. Samtidig ønsker vi å bygge en sterk og stadig voksende lokalmenighet, som kontinuerlig ekspanderer til nye nettverk og områder, gjennom multiplikasjon av vårt kall, kultur og menighets fellesskap. Med vår tilstedeværelse i regionen ønsker vi å kunne utgjøre en forskjell i vårt lokalmiljø ved å utruste mennesker til et liv i en levende relasjon til Gud. Vi tror at dersom vi lykkes med dette vil vi se mennesker i Levanger som reiser seg og tar ansvar for sin omverden. Her på nettsiden vår finner du oversikten over hva som skjer fremover i Levanger. Men følg gjerne @SaltLevanger på Facebook og Instagram for mer detaljer om hva som skjer.

Søndager i partallsuker kl 11.00
Haakon den godes gate 32
Haakon den godes gate 32

I Salt

Levanger

har vi også:

Dette skjer fremover

Se alle arrangementer
Fant ingen arrangementer.
Se mer på kalender-siden.