Velkommen til
Salt

Bergen

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Bergen. Vi er et åpent miljø der du både kan komme uten å tro så veldig mye og få finne ut mer av din egen trosreise, og for deg som vil vokse i den troen du har.

Kl 1100 og 1800
12345
Forum
Forum

Møt forsamlingslederne

Øystein og Gina Gjerme

Øystein Gjerme er grunnlegger av og hovedpastor i Salt. Øystein er i tillegg leder for Lederrådet i Pinsebevegelsen, og har en utstrakt reisevirksomhet som forkynner og lærer på ulike konferanser, utdanningsinstitusjoner og i menigheter. Han har en mastergrad i teologi fra Regent University, og bor i Bergen med sin kone, Gina, og deres tre barn.

Gina Gjerme har en brennende engasjement for kirken og Guds rike. Gina har ledet ulike avdelinger i kirken som barnekirken, lovsang, og Salt Diakonalt, vært leder for smågrupper, samtidig som hun har ledet og vært fast forkynner på gudstjenestene. Gina sitter i styret i Salt og har vært med i lederteamet siden oppstarten. Gina jobber til daglig som leder i næringslivet.

Møt forsamlingslederne

Ariana Gjerme

Ariana Gjerme er ungdomsleder i Salt Ung. Hun drømmer om å se ungdommer bli kjent med Jesus og få en tro som bærer livet ut. Gjennom Salt Ung håper hun å se ungdommer finne en trygg identitet og venner for livet! Ariana er 22 år og studerer på HVL for å bli grunnskolelærer for 5.-10. klasse. Helt siden oppstarten av Salt Ung i 2016 har hun vært en engasjert deltaker og leder i arbeidet. Hun er takknemlig for å se hva det har betydd for ungdommer, og gleder seg til alt det som ligger foran.

Møt forsamlingslederne

Elisabeth og Ruben Bakke Husabø

Elisabeth og Ruben Bakke Husabø er pastorer for småbarnsfamilier i Salt Bergen. De er glade i folk, og elsker å se mennesker finne seg til rette i tro og menighet. Elisabeth er også kreativ leder og mediekontakt i Salt. Hun er utdannet psykolog og har en doktorgrad om implementering og ungdom med angst. Ruben har en master i praktisk teologi og jobber i Pitstop Bergen, som hjelper unge i utenforskap inn i skole og arbeid.

Møt forsamlingslederne

Elisabet Giske

Elisabet Giske er pastor i Salt Bergen og leder for unge voksne og smågruppearbeidet i kirken. Hun brenner for å se mennesker bli kjent med Jesus og få en nær relasjon med ham, og for at mennesker skal utrustes til livslang tro. Elisabet har en master i ledelse og menighetsutvikling fra Ansgar teologiske høgskole og jobber i tillegg som undervisningsleder på Bibelskolen Substans.

Møt forsamlingslederne

Daniel og Rikke Lina Matthiesen

Daniel og Rikke Lina Matthiesen er pastorer i Salt. De liker godt å bli kjent med nye mennesker, og se folk finne tro og retning for livet. Daniel er utdannet teolog fra Assemblies of God Theological Seminary og har flere års erfaring som bibelskolerektor, og pastor for unge og voksne. Rikke Lina er utdannet klassisk sanger og sangpedagog, og arbeider som frilanser.

Møt forsamlingslederne

Espen Eidsvåg

Espen Eidsvåg er leder for det flerkulturelle arbeidet i Salt Bergen som består av både smågrupper og en engelskspråklig gudstjeneste. Espen forkynner på en jordnær måte om disippelskap, både på norsk og engelsk. Han brenner for at folk fra alle kulturer skal føle seg hjemme i den lokale menigheten.

Møt forsamlingslederne

Sigurd og Eirin Bekkevold

Eirin og Sigurd Bekkevold er pastorer i Salt Bergen. De har en sterk lidenskap for å se mennesker vokse i relasjon til Gud. Sigurd er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har 12 års erfaring fra lederstillinger i næringslivet. Han har underveis også gått Lederskolen, samt Teologiskolen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi. Eirin arbeider som lærer i Bergen Kommune, og har et stort hjerte for barn og ungdom, familie og gode samliv.

I Salt

Bergen

har vi også:

Salt Ung

Hver fredag 19.30 i Forum

Finn ut mer

Barnekirke

Søndager 11.00 for barn fra 2 år til og med 7. trinn.

Finn ut mer