Velkommen til
Salt

Voss

Vårt ynskje er å vere ein moderne menigheit for dagens menneskjer på Voss. Vi ynskjer å vere eit miljø der ein kan kome utan å tru så veldig mykje, for å finne ut meir av si eiga trusreise. Vi ynskjer også å utruste og utvikle deg som er personleg truande. Forsamlinga er i ein oppstartsfase og har gudstenester annakvar søndag kl 11.

11.00 (oddetallsveker)
Strandavegen 15
Strandavegen 15

Møt forsamlingslederne

Sara og Vegard Hansen

Sara og Vegard Hansen er pastorar i Salt Voss. Vegard har økonomiutdanning og jobbar i Vegtilsynet. Han har også tatt Teologiskolen ved Høyskolen for ledelse og teologi. Han er tidlegare skiskytar og trivast ute anten det er på ski, sykkel eller til fots. Sara er utdanna lærar og har i tillegg ein master i praktisk teologi ved Ansgar teologiske høyskole. Ho er oppvaksen på gard og trivast i friluft.

I Salt

Voss

har vi også: