Velkommen til
Salt

Skien

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Skien. Et miljø der en kan komme uten å tro så veldig mye, for å finne ut mer av sin egen trosreise. Vi ønsker også å utruste og utvikle deg som er personlig troende.

Søndager i partallsuker kl 1200 m/barnekirke
777000 (Merk «Salt Skien»)
Parkbiografen
Parkbiografen

Møt forsamlingslederne

Truls og Gro Åkerlund

Gro og Truls Åkerlund er pastorer i Salt Skien, og drømmer om at Jesus skal bli sett og hørt på en måte som folk kan forstå, at Gud skal flytte inn i nabolaget og at mennesker skal finne nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Til daglig jobber Gro jobber som lærer mens Truls er førsteamanuensis ved Høyskolen for ledelse og teologi. Sammen har de tre voksne sønner.

I Salt

Skien

har vi også:

Dette skjer fremover

Se alle arrangementer
Fant ingen arrangementer.
Se mer på kalender-siden.