Velkommen til
Salt

Skien

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Skien. Et miljø der en kan komme uten å tro så veldig mye, for å finne ut mer av sin egen trosreise. Vi ønsker også å utruste og utvikle deg som er personlig troende.

Søndager i partallsuker kl 1200 m/barnekirke
777000 (Merk «Salt Skien»)
Parkbiografen
Parkbiografen

I Salt

Skien

har vi også:

Dette skjer fremover

Se alle arrangementer
Fant ingen arrangementer.
Se mer på kalender-siden.