Velkommen til
Salt

Skien

Vårt ønske er å være en moderne menighet for dagens mennesker i Skien. Et miljø der en kan komme uten å tro så veldig mye, for å finne ut mer av sin egen trosreise. Vi ønsker også å utruste og utvikle deg som er personlig troende.

Søndager i partallsuker kl 1200 m/barnekirke
777000 (Merk «Salt Skien»)
Parkbiografen
Parkbiografen

Møt forsamlingslederne

Frank og Anne Linn Nyfelt

Frank og Anne-Linn Nyfelt er forsamlingsledere i Salt Skien.

Frank har tidligere jobbet med diakonalt menighetsarbeid og vært leder for Pinse Ung i flere år. I tillegg har han også erfaring innen salg. Anne-Linn jobber til daglig som interiørarkitekt. De ønsker at kirken skal være et sted hvor mennesker føler seg hjemme, men også et sted hvor Guds kjærlighet og storhet bor!

I Salt

Skien

har vi også: