Team

Kirken er ikke bygget på noen få menneskers talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid og våre gaver.

Hva er team?

Å bli med i et team er en veldig god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på ulike måter. Når et mangfold av mennesker bruker det de er god på for å tjene Gud vil vi kunne nå flere mennesker med fortellingen om Guds godhet!

Bli med

Du kan blant annet involvere deg i:

  • Tekniske team: lyd, lys, skjerm, gudstjenesteproduksjon
  • Kreative team: Lovsang, grafikk, foto, video
  • Vertskapsteam: Vertskap, velkomst og kaféteam
  • Barnekirken og Salt Ung
  • Diakonale team: For Freedom (kun Bergen og Trondheim), Salt kulturskole (kun Bergen)
Bli med på team