Team

Kirken er ikke bygget på noen få menneskers talenter, men på at vi alle kan bidra med vår tid og våre gaver.

Hva er team?

Å bli med i et team er en veldig god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på ulike måter. Når et mangfold av mennesker bruker det de er god på for å tjene Gud vil vi kunne nå flere mennesker med fortellingen om Guds godhet!

Bli med

Du kan blant annet involvere deg i:

  • Tekniske team: lyd, lys, skjerm, gudstjenesteproduksjon
  • Kreative team: Lovsang, grafikk, foto, video
  • Vertskapsteam: Vertskap, velkomst og kaféteam
  • Barnekirken og Salt Ung
  • Diakonale team: For Freedom (kun Bergen og Trondheim), Salt kulturskole (kun Bergen)
Bli med på team

Barnekirken

Salt er en kirke med mange barn. Vi drømmer om å se en hel generasjon som vokser opp og elsker Jesus. Hver søndag samler vi oppunder hundre barn i Salt Bergen, og de får lære om hvem Jesus er, får nye venner og har det skikkelig gøy. Vi er på team hver tredje uke i 3 timer. Bli med oss å leke, undervise, smile, synge, lytte, oppmuntre, og heie barna i Salt frem!

Salt Ung

Salt Ung er et voksende miljø av tenåringer fra Bergen og omegn med ungdomsmøter hver fredag, lifegrupper, konfirmantarbeid og deltakelse på søndager. Vi tror trygge voksne ledere er noe av det viktigste vi kan gi til unge mennesker. Som frivillig blir du med minimum 3.hver fredag i 4 timer med oppgaver som lovsang, teknikk, rigging, kafé, spill og leker. Det er høyt fokus på relasjon i alle team. Vi ønsker å vise ungdom gleden av å bidra og tilhøre noe større enn seg selv.

Vertskap  

Å være vertskap handler om å skape et gjestfritt, inkluderende og varmt miljø som alltid har plass flere. Vi hilser folk velkommen og lar de føle seg sett, inkludert og hjulpet dersom de lurer på noe. Vertskap er på team hver tredje uke, med ett team om morgenen og ett team om kvelden.

Cafe

Caféen er et viktig treffpunkt etter gudstjenestene. Vi vet at relasjoner i kirken er det som gjør at mennesker finner seg til rette i fellesskapet, og mange vennskap begynner nettopp i minuttene etter gudstjenesten. Cafe er på team hver tredje uke, med ett team om morgenen og ett team om kvelden.


Sikkerhet

Trygghet er viktig, også i kirken. Dette nye teamet skal bidra til gode rutiner og håndtering av krevende situasjoner i forbindelse med kirkens offentlige samlinger, og spesielt søndagene. Det kan dreie seg om brann, truende personer eller uforutsette hendelser. Vi ser for oss et operativt team hver søndag, med turnus hver 3.uke.

Teknisk  

Vi som er teknikere i Salt bruker våre ferdigheter for å bidra til å skape helhetlige gudstjenester hvor mennesker kan oppleve et møte med Gud. Teknisk avdeling i Salt består av lyd-, lys, og skjerm-team hvor vi har frivillige som har tiår med erfaring, og frivillige som begynner uten teknisk bakgrunn.

Salt Lovsang

Salt Lovsang er til for å lede kirken i helhjertet tilbedelse. Vi er en god gjeng lovsangere og musikere som hver uke får lede lovsang på gudstjenester, bønnemøter og ledersamlinger. Vi møtes på team på søndager, på teamkvelder og øvelser, og har et godt miljø med plass til mange flere.

Salt Media

I Salt Media jobber vi sammen for å formidle hvem Jesus er og hva som skjer i kirken gjennom film, foto og grafisk design, på gudstjenester og på sosiale medier. Temaet består både av folk med og uten profesjonell erfaring, og alle får god opplæring gjennom kreative prosesser og prosjektarbeid. Vi er et sammensatt team av folk med variert kapasitet og er hovedsakelig på team utenfor gudstjenestene til fleksible tider.

Tolking

Som en del av tolketeamet er du med på å gjøre gudstjenestene våre tilgjengelige for mennesker som har bosatt seg i byen vår på lengre eller kortere sikt, som ikke snakker norsk. Tolking innebærer å oversette til engelsk (og i fremtiden også andre språk) simultant med det som formidles på scenen. Vi vil tilby tolking både formiddag og kveld.

Produksjon

Gudstjenestene har en stor og betydningsfull plass i Salt. En produsent er sammen med møteleder ansvarlig for at gudstjenestene gjennomføres iht plan, og at alle frivillige har en god opplevelse. Produsent fungerer som bindeledd mellom team, og har ansvar for timing og «det store bildet.» En gitt søndag er det en produsent på formiddag og en på kveld, og turnus er hver 3.uke.

Salt kulturskole

I Salt Kulturskole jobber vi sammen for å formidle Jesu kjærlighet til barn gjennom gratis aktiviteter, middager og leksehjelp arrangert av Fritt Spillerom. Vi er lokalisert på Fridalen skole og sammen sprer vi glede og trygghet til barna vi møter. Vi er et sammensatt team av folk med ulik kapasitet, og er på team ca annenhver uke.

Veiledning- og samtaletjenesten

Veiledningsteamet tilbyr samtaler til de som ønsker noen å snakke med. Det kan dreie seg om at man står overfor et viktig veivalg, eller har behov for å rydde i tanker og følelser. Veiledningsteamet tilbyr inntil 5 samtaler, og tilbudet er gratis. Vi ønsker veiledere i alle aldre for å hjelpe alle til å leve sunne og hele liv.