Barnevelsignelse i Salt

Hjem og kirke hører sammen, og vi tror det er verdifullt å inkludere barna i kirken og fellesskapet allerede fra de er små.

I Salt ønsker vi å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Det handler også om barna som vokser opp. Vi ønsker at barnekirken skal være et høydepunkt i uka med Jesus i sentrum.

Dere er invitert til å feire nytt liv sammen med menighetsfamilien med en barnevelsignelse. Dette skjer som en del av gudstjenesten, hvor foreldre og barn, med eventuelle søsken, kommer frem og blir bedt for av en pastor og av menigheten. Sammen ønsker vi å ta ansvar for å være et trygt miljø hvor troen kan vokse i takt med barnet. Hvis dere ønsker å barnevelsigne barnet deres i Salt eller har spørsmål om dette kan dere ta kontakt her.


Datoene som er satt opp for barnevelsignelse høsten 2024 i Salt Bergen:

  • 1.september
  • 6.oktober
  • 10.november