Frittstående

2019

Taler som ikke er en del av noen serie.

Taler i denne serien

17

.

March

2020

Det er i møte med livets realiteter at Gud viser seg å virkelig være til stede. Øystein Gjerme preker om at midt i usikkerhet og håpløshet, så finnes det håp for alle som tror.

Skriftsteder:
Sal 13
Mrk 15,34

15

.

September

2019

Å finne seg selv er å finne tilbake til den Gud som har skapt oss!

Skriftsteder:
Luk 15,11-24

8

.

September

2019

Det er typisk for tiden vi lever i at distansen mellom folk øker, men verden henger sammen gjennom relasjoner, og når vi kommer tett på folk, da øker forståelsen. Øystein Gjerme viser oss hvordan vi med Jesus som forbilde kan leve liv hvor vi får lov til å berøre menneskene i vår hverdag.

Skriftsteder:
Joh 20,21
Luk 10,3-9; 18,9-14

1

.

September

2019

Hvor vil du, og hvordan skal du komme deg dit? Mari Kristine Algrøy preker om at før alle detaljene kommer, så er det viktig å bygge livet sitt på et stødig fundament. Hun viser oss hvordan Jesus inviterer oss til å komme til ham, høre Guds Ord og gjøre Guds Ord.

Skriftsteder:

Heb 11,7-8; 11,23-24; 11,32-34; 12,1-2

Luk 6,46-49

Joh 15,4; 15,9(MSG)

25

.

August

2019

Jesus kommer til alle, uansett hvem vi er og hva vi har gjort, fordi mennesker er viktigere enn regler. Øystein Gjerme preker om at å leve med en kristen tro handler om å stå sammen med de som er borte fra Gud, og være gjester i den kulturen vi befinner oss i, samtidig som vi er verter som bærer de gode nyhetene om Jesus til de rundt oss.

Skriftsteder:

Joh 20,21

Luk 5,27-32

21

.

July

2019

Av og til føles livet som ufrivillig sakte-TV, idet vi venter på at noe skal skje. Elisabet Giske preker om at midt i ventetiden, så har Gud en plan, Han har kontroll og han inviterer oss til å stole på Ham, fordi Han har en fastsatt tid for alt.

14

.

July

2019

Hvilke stemmer er de som får forme dine forventninger til Jesus? Sara Dalsbø Hansen preker om at våre forventninger til Jesus er det som skaper handlingsrom for Han i livene våre. Forventningene er ikke noe vi produserer selv, de er et resultat av hvilke stemmer vi hører på.

7

.

July

2019

Jesus ser deg - med et godt og kjærlig blikk, forbi alle masker du måtte gjemme deg bak! Sakkeus var toller for den romerske okkupasjonsmakten, og en forhatt mann i Israel. Han fikk livet forvandlet da Jesus så ham, og kom på besøk til han. Torstein Mentzoni gir oss innsikt i historien om Sakkeus, og viser oss hvordan den relaterer til livene våre i dag.

30

.

June

2019

I en travel hverdag med høyt tempo kan det være lett å neglisjere det indre livet. Daniel Matthiesen preker om at sommeren gir oss en mulighet til å svinge inn til siden, sjekke om vi er på rett vei, og ta vare på hele mennesket - ånd, sjel og kropp.