Frittstående

2023

Taler som ikke er en del av noen serie.

Taler i denne serien

5

.

May

2024

Når det snakkes om Den Hellige Ånd, kan mange kristne føle at de kommer til kort. Eivind forteller hvordan han gikk fra å føle på fremmedgjøring, flauhet og frykt i møte med tematikken - med hjelp av bibelens gjemte symbolikk: olje.

28

.

April

2024

Bibelen er en bok full av ekte mennesker med ekte erfaringer og utfordringer. Det er ikke primært bestående av prinsipper, punktlister eller nøkler. Det er fortellinger om levde liv og Guds involvering i dem. Bli med til Markus 9 se la fortellingen derfra spille seg selv ut, og se om vi klarer å tre inn i dramaet.

14

.

April

2024

Alle mennesker blir mottatt hos Jesus, men hva er grunnlaget for dette? Øystein Gjerme taler om dette i denne podcasten.

7

.

April

2024

Hvorfor har alle kristne behov for entusiasme? Øystein Gjerme snakker om dette i dagens preken, og tar opp ulike punkt som er viktige å tenke på i forhold til dette.

18

.

February

2024

Daniel Matthiesen setter i denne episoden fokus på hva det vil si å være prest for de som er rundt deg. Det trenger ikke nødvendigvis å være høytidelig å kalle seg prest i eget liv. Lurer du på hva som menes med dette, hør hva Daniel har og si.

11

.

February

2024

På morgenmøtet søndag 11. februar snakket Mari Kristine om tema ÅNDENS FRUKT: TROFASTHET, YDMYKHET, SELVBEHERSKELSE

11

.

February

2024

Kan en kristen både stå stødig i trofasthet mot Gud, og samtidig være ydmyk i møte med omgivelser som mener noe annet? Eivind tar oss med til en fascinerende historie som utforsker spørsmålet.

14

.

January

2024

Bønn er et område med veldig mange ulike erfaringer og ulik praksis. Når vi ber og utvikler bønnelivet vårt vil vi erfare at bønn stiller en dyp lengsel etter relasjon med Gud vår Far, og at han gir oss sitt perspektiv på våre liv og hva Han kan gjøre

7

.

January

2024

I denne prekenen snakker Elisabet om det å friske opp fellesskap, og viktigheten av å være åpen om forandring.

15

.

October

2023

«Fra balanse til bevegelse» er mer enn allitterasjon eller en lek med ord. Det er et forsøk på å beskrive en annen levemåte. Bevegelse handler om å starte et sted, og så forflytte seg videre derfra. Det er «fra – til», istedenfor både òg. Det er å sette noe først, og så bevege seg til det neste.Jesus sier; «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matteus 6,33-34

8

.

October

2023

Koblingen mellom deg selv og andre i Kirken er både viktig å ta vare på og å vise hensyn til. Vi må både huske på å bry oss om andre, samtidig som vi ikke bryr oss for mye om hva andre gjør i forhold til oss selv. Mari Kristine Ramslien Algrøy snakker om dette i denne prekenen.

1

.

October

2023

Flere steder i Bibelen beskriver hvordan troslivet vårt kan stagnere i en fase der vi livnærer oss på melk, fremfor å inkludere mer og mer "fast føde". Eivind tar oss derfor til spørsmålet: Hva vil det si å gå fra melk til fast føde som troende?

24

.

September

2023

Vi er Guds mesterverk, og vi får følge i Guds fotspor. Når vi følger Gud kan vi sende hans lys videre, og formidle han budskap igjennom oss.

23

.

September

2023

Thomas Åleskjær har vert gjest på Saltkonferansen i år, og her snakker han om temaet: Kraften vi har.

13

.

August

2023

Elisabeth snakker om hvordan vi må være sårbare i sannheten for å kunne oppnå frihet.

6

.

August

2023

Å høre Guds ord og gjøre noe med det handler ikke om merarbeid, hjemmelekser eller at nåden ikke er nok i seg selv. Jakob beskriver sammenhengen mellom det å høre og gjøre og sier at den som praktiserer begge deler skal være «lykkelige i sin gjerning.»

23

.

July

2023

Asle Zachariassen snakker om reisen i etterfølgelse av Jesus, og hvordan målet er verdt det vi ofrer for å følge han.

16

.

July

2023

Sara Dalsbø Hanses snakker om hvordan Jesus underviser igjennom samtale, og hvordan vi kan lære og være åpne med hverandre i samtale.

9

.

July

2023

Nathan Osnes snakker om hvordan Gud har en plan med ditt liv, og snakker om sitt liv med evangelisme i røde soner.

2

.

July

2023

Fredrik Ree snakker om Guds løte til Abraham om å gi ham en sønn

28

.

May

2023

Det er Alle-Sammen-Søndag og Daniel snakker om pinsedag.

23

.

April

2023

Jesus sier at det er Han som bygger sin kirke. Hvis kirken først og fremst er Hans, bør Jesus sette føringene for hva den skal gjøre. Eivind stiller derfor spørsmålet: Svarer kirken egentlig på oppgaven Jesus har bedt oss om å gjøre?

Her avslører Eivind en fristelse mange kristne står overfor - og veien Jesus viser ut av fristelsen.

16

.

April

2023

Gud har en kjærlighetshistorie med hver og en av oss. Heldig er den som da har noen i sitt liv som kjenner Gud, og som er i stand til å formidle Hans hjerte

Apg 8:26-38

19

.

March

2023

Gjestetalar Dan Blythe forkynner om frykt og korleis ein bør møte det ein fryktar.

Matteus 8:23-27

22

.

January

2023

15

.

January

2023

8

.

January

2023

18

.

December

2022

4

.

December

2022

6

.

November

2022

2

.

October

2022

25

.

September

2022

24

.

September

2022

23

.

September

2022

14

.

August

2022

31

.

July

2022

24

.

July

2022

17

.

July

2022

10

.

July

2022

12

.

June

2022

Det er en herlig frigjørende kraft i tilgivelse. Og det er en skremmende bindende kraft i mangel på tilgivelse. Når vi tilgir dem som synder mot oss, blir vi selv fri fra negative tanker og bitterhet. Når guds tilgivende kraft er i oss, kan vi også få nåde til å tilgi. Det er en frukt av Guds tilgivelse i vårt liv.

1

.

May

2022

Hvordan kan du ha tro for flere enn deg selv, når du egentlig har nok med deg selv? Mange ønsker å dele troen videre, men føler ikke at de har så mye å dele. Og om du har noe, så vet du ofte ikke hvordan du skal dele det. Denne søndagen snakker Eivind Galdal om hvordan vi kan få hjelp i en av bibelens mest kjente historier!

24

.

April

2022

Din fortelling former ditt forhold til kropp.
Ditt forhold til kropp former din fortelling.

Så hvordan vi forholder oss til kropp, er viktig. Og hvordan vi reflekterer rundt kropp, er viktig. Og kroppen er det nærmeste vi har. Den er vår største ressurs, ja, kanskje man kan si eneste – for hva har vi utenom kroppen? Det er i og gjennom kroppen vi lever, erfarer verden, relasjoner og Gud.

17

.

April

2022

Da Jesus døde stod disiplene igjen alene. De måtte vente i tomhet på Jesus. Men ved Jesu oppstandelse kan vi ta i mot tro, nåde og frelse på samme måte som disiplene på den aller første påskedag.

19

.

December

2021

Jesus kom som den minste av dei minste, for å understreke at den gleda som engelen kom med bod om ikkje kviler på våre omstendigheter eller kva vi får til. Den gjelder oss alle saman! Og gleda er at vi kan kome til Jesus og få erfare Guds smil, glede og begeistring for oss.

22

.

August

2021

Bibelen gjør det klart at vi ikke er kalt til å bygge Guds rike, men til å søke Guds rike. I en verden preget av sykdom og krig, konflikt og diskriminering, har vi tilgang på et rike som representer det motsatte. Guds rike er både til stede her og nå, og noe som skal komme i sin helhet i fremtiden.

15

.

August

2021

Hva har vi plass til i livet på vei tilbake etter ferie og korona? Denne høsten inviterer vi først og fremst til å komme tilbake til Jesus. Vi kan rydde plass i hjertet vårt og i livet vårt til Han, og ha forventning til hva Han vil gjøre fordi han har gjort plass til oss og kommer vår vei.

8

.

August

2021

Denne søndagen taler pastor Øystein Gjerme om Daniel i Bibelen. Daniel er et godt forbilde i det å stå fast i troen, bevare roen og ha innflytelse i lang tid fremover. Hvordan kan du anvende Daniel sine ord til ditt liv i inngangen til en ny høst og et nytt semester?

1

.

August

2021

Takknemlighet handler om en livsstil mer enn ytre uttrykk. Når vi får på plass noen perspektiver, tar noen bevisste valg og velger en livsstil av takknemlighet for forvandler det både oss selv og våre omgivelser.

25

.

July

2021

Hva betyr det å være på rett plass i livet? Vi kan lete i oss selv og finne både gaver, talenter og viljestyrke, og det kan ta oss langt. Men hva skjer når livet endrer seg? Når ting bli mer krevende og vi ikke har så mye å gi? Paulus viser oss at viktigere enn hva vi klarer å finne, er at vi er funnet.

18

.

July

2021

Har du noen gang blitt overveldet over livets store spørsmål? Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Bibelen er det viktigste verktøyet vi har for å begynne å svare på slike spørsmål. Og i kjernen av svaret ligger historien om en Gud som har elsket oss først! Så hvordan ser Guds kjærlighet ut?  

Hør denne ukens tale av Rebeca Jensen!

11

.

July

2021

Guds ord er full av løfter om at Gud er nær til oss. Likevel føles han ikke alltid like nær. I denne talen ser vi på hva Guds nærvær er, og hvordan vi kan oppleve det.

4

.

July

2021

Jesus viser oss omvendelsens muligheter ved å kalle oss til etterfølgelse. Men hvem hører?

Hør denne ukens tale av pastor Øystein Gjerme!

27

.

June

2021

I denne podkasten snakker Daniel Matthiesen om hva det betyr å leve et liv og være en menighet, som forstår hva grenseløs kjærlighet er. At Jesus ber oss være vitner, sånne som forteller om det de har sett og hørt, overalt. Ikke fordi vi er så fryktelig kompetente, men fordi Gud er kjærlighet – og som Faderen har sendt Jesus, så får vi også sendes ut.

20

.

June

2021

Adam og Eva gjemte seg bak fikenblader, og vi gjemmer oss bak vellagde fasader.
Men hva skjer med selvbildet og troen bak fikenblader og fasader?

Eivind Galdal preker om hvordan vi finner oss selv, ikke ved å se, men å bli sett, som vi er - uten fikenblader og fasader.

13

.

June

2021

Vi mennesker er formbare. Men det at vi er formbare betyr ikke at vi automatisk finner den riktige formen. Hvilken hånd lar du forme ditt liv?

Hør denne ukens tale av pastor Øystein Gjerme.

6

.

June

2021

Vi gleder oss og har forventning til hva som skal skje når korona blir ferdig. Som troende kan vi også leve med forventning til Den Hellige Ånd. Med kunnskap om Han og mottakelighet for Han, skapes en tro og en tillit til at Gud deltar i vår hverdag.

Hør denne søndagens tale fra pastor Sigurd Bekkevold!

30

.

May

2021

Vi tror på en åndelig virkelighet og den usynlige åndelige virkeligheten har en reell påvirkning på våre liv. Hvorfor er det viktig å være fylt av Guds Ånd, og hvordan er det selve grunnlaget for å kjenne Gud? Forrige uke var det pinse og denne uken fortsetter preken i samme spor. Hør søndagens preken fra pastor Øystein Gjerme!

23

.

May

2021

Pinse er en høytid, og det er på høy tid vi oppdaterer både forståelsen og erfaringen av pinse. Hva ville skje om vi levde i det?

Hør denne talen fra første pinsedag av pastor Øystein Gjerme!

11

.

April

2021

Når hadde du sist hjemlengsel? Denne søndagen taler Gina Gjerme om det å vende hjem og finne sin sanne identitet.

17

.

January

2021

Bevegelsen som Jesus startet var en bevegelse mellom søsken og venner. Helt vanlige mennesker som med noen enkle entusiastiske ord fortalte om det de hadde sett, hørt og opplevd. En bevegelse som vi alle er invitert til å bli med på.

Hør denne søndagens podcast fra pastor i Salt Trondheim, Ariel Lund!

10

.

January

2021

Denne søndagen preker Øystein til oss om hvordan vi kan være en misjonal menighet. Kirken er sendt av Gud til verden. Nøkkelverset for dette året er Johannes Evangelium 20:21, «sendt av Gud».

3

.

January

2021

Øystein Gjerme starter året med å preke om hvilken kirke vi mennesker ønsker å være en del av og hvordan vi ønsker at vår kirke skal være.

Alle mennesker påvirkes av det miljøet de er en del av. Den tidlige kristne kirke øvde innflytelse gjennom ulike kjernepraksiser, og mennesker ble forvandlet. Vi tror det samme kan skje idag.

22

.

November

2020

Denne søndagen har vi "Hjerte for kirken", hvor vi har har vår årlige fokus på givertjeneste. I denne prekenen forklarer Øystein om hva bibelen lærer om dette temaet, og hvordan vi kan være med å bidra.

15

.

November

2020

Ord skaper, og vi må velge hvilke ord vi lytter til. Det er mange ting i livet vi kan påvirke, og det er dette Øystein preker om denne søndagen

18

.

October

2020

Ofte kan en føle at endringer i livet er utfordrende og kanskje spesielt de endringene som Gud leder oss mot. Rune Edvardsen fra Troens Bevis prater inspirerende denne søndagen om hvordan vi kan ta de store stegene hvor i agerer i vår tro.

27

.

September

2020

Når vi går dypere med Gud, når vi også lengre ut med Hans kjærlighet. Sondre Høysæter fra Hope For Justice preker om at Gud inviterer oss til å se, og sammen stå opp imot sosial urettferdighet i verden.


Skriftsted:

Dommerne 19 & 20

20

.

September

2020

Øystein Gjerme preker om hvordan vi alle kan følge det Gud har lagt på våre hjerter og hvilken betydning det vil ha for våre liv når vi alle er sammen det samme målet.


Skriftsteder:

Neh. 2,4-5 & 2,12 & 2,18

Neh. 4,10 & 4,17-18 & 3,1

Kor 10,31

1 Pet. 3,15

Kol. 3,17

30

.

August

2020

Jesus var ikke likegyldig til synden vår. Han så ikke bort fra den, han betalte for den, og gav oss friheten til å begynne et helt nytt liv sammen med ham! Zoé Kristiansen preker om at Guds nåde er det som hjelper oss til å leve sånne liv som påvirker evigheten.

Skriftsteder:

Kol 2, 13-15

Tit 2, 11-12

Ef 2, 8-10

1 Kor 3, 10-15

2

.

August

2020

26

.

July

2020

19

.

July

2020

12

.

July

2020

5

.

July

2020

21

.

June

2020

10

.

May

2020

Øystein Gjerme preker til oss om utvelgelse og om vårt forhold til han. Det kan sammenlignes med et bryllup; slik som vi gir vårt ja til vår kommende ektefelle gir vi også vårt ja til Jesus Kristus.

"Utvelgelse forteller at du er betydningsfull. Når du er betydningsfull har det du gjør
betydning. Dine valg er viktig."

Skriftsteder:

 1. Pet 2,9
 2. Tim 2,5
 3. Mos 20,2-3
  Fil 2,13
  Jak 1,5
  Jer 29,11
  Jes 30,21
  Joh 5,30; 6,38-40
  Luk 22,42
  Mat 6,9-10
  Ord 3,5-6
  Rom 8,27; 12,2

3

.

May

2020

Mari Kristine preker til oss om hvordan å lytte til Guds ord, da dette har kraft til å både skape og forandre. Hun forteller oss også om verktøyet SOAP og hvordan vi kan bruke dette til å bli bedre på å lytte til og anvende Guds ord i våre liv.

SOAP
Skriften
Observasjon
Anvendelse
Personlig bønn

"Det er tanken som teller". Tror jeg. Eller er det tidenes mest brukte løgn for å dekke over latskap og mangel på initiativ?

"Guds ord skaper noe når det blir uttalt. Og derfor er Guds ord verdt å lytte til"

Skriftsteder:
Heb 4,12
Mark 2,5-12

26

.

April

2020

Øystein preker om hvordan vi kan høre Guds stemme, og om muligheten til å bli ledet.

"Den som opplever å høre Guds veiledning har bestemt seg for at Guds stemme er en viktig stemme i mitt liv."

Skriftsteder: 
1 Pet 3,4
1 Tess 5,23
2 Kor 4,16; 5,17
Joh 3,1-8; 7,50-51; 19,39a
Rom 8,14 & 16; 9,1

19

.

April

2020

Øystein preker om vår evne til å lytte, og hvordan alle kristne har denne evnen.

Skriftsteder:
1 Sam. 3,2
Joh. 14,23
Joh. 17,23 & 26-27

12

.

April

2020

Lytt til Truls Åkerlund preke et påskebudskap om to menn som reiser ut av Jerusalem og til Emmaus.

Skriftsteder
Lukas 24:5-6, 15-16, 17b-21a, 25-27, 32-33a

17

.

March

2020

Det er i møte med livets realiteter at Gud viser seg å virkelig være til stede. Øystein Gjerme preker om at midt i usikkerhet og håpløshet, så finnes det håp for alle som tror.

Skriftsteder:
Sal 13
Mrk 15,34

15

.

September

2019

Å finne seg selv er å finne tilbake til den Gud som har skapt oss!

Skriftsteder:
Luk 15,11-24

8

.

September

2019

Det er typisk for tiden vi lever i at distansen mellom folk øker, men verden henger sammen gjennom relasjoner, og når vi kommer tett på folk, da øker forståelsen. Øystein Gjerme viser oss hvordan vi med Jesus som forbilde kan leve liv hvor vi får lov til å berøre menneskene i vår hverdag.

Skriftsteder:
Joh 20,21
Luk 10,3-9; 18,9-14

1

.

September

2019

Hvor vil du, og hvordan skal du komme deg dit? Mari Kristine Algrøy preker om at før alle detaljene kommer, så er det viktig å bygge livet sitt på et stødig fundament. Hun viser oss hvordan Jesus inviterer oss til å komme til ham, høre Guds Ord og gjøre Guds Ord.

Skriftsteder:

Heb 11,7-8; 11,23-24; 11,32-34; 12,1-2

Luk 6,46-49

Joh 15,4; 15,9(MSG)

25

.

August

2019

Jesus kommer til alle, uansett hvem vi er og hva vi har gjort, fordi mennesker er viktigere enn regler. Øystein Gjerme preker om at å leve med en kristen tro handler om å stå sammen med de som er borte fra Gud, og være gjester i den kulturen vi befinner oss i, samtidig som vi er verter som bærer de gode nyhetene om Jesus til de rundt oss.

Skriftsteder:

Joh 20,21

Luk 5,27-32

21

.

July

2019

Av og til føles livet som ufrivillig sakte-TV, idet vi venter på at noe skal skje. Elisabet Giske preker om at midt i ventetiden, så har Gud en plan, Han har kontroll og han inviterer oss til å stole på Ham, fordi Han har en fastsatt tid for alt.

14

.

July

2019

Hvilke stemmer er de som får forme dine forventninger til Jesus? Sara Dalsbø Hansen preker om at våre forventninger til Jesus er det som skaper handlingsrom for Han i livene våre. Forventningene er ikke noe vi produserer selv, de er et resultat av hvilke stemmer vi hører på.

7

.

July

2019

Jesus ser deg - med et godt og kjærlig blikk, forbi alle masker du måtte gjemme deg bak! Sakkeus var toller for den romerske okkupasjonsmakten, og en forhatt mann i Israel. Han fikk livet forvandlet da Jesus så ham, og kom på besøk til han. Torstein Mentzoni gir oss innsikt i historien om Sakkeus, og viser oss hvordan den relaterer til livene våre i dag.

30

.

June

2019

I en travel hverdag med høyt tempo kan det være lett å neglisjere det indre livet. Daniel Matthiesen preker om at sommeren gir oss en mulighet til å svinge inn til siden, sjekke om vi er på rett vei, og ta vare på hele mennesket - ånd, sjel og kropp.