Frittstående

2019

Taler som ikke er en del av noen serie.

Taler i denne serien

18

.

October

2020

Ofte kan en føle at endringer i livet er utfordrende og kanskje spesielt de endringene som Gud leder oss mot. Rune Edvardsen fra Troens Bevis prater inspirerende denne søndagen om hvordan vi kan ta de store stegene hvor i agerer i vår tro.

27

.

September

2020

«Når vi går dypere med Gud, når vi også lengre ut med Hans kjærlighet. Sondre Høysæter fra Hope For Justice preker om at Gud inviterer oss til å se, og sammen stå opp imot sosial urettferdighet i verden.»


Skriftsted:

Dommerne 19 & 20

20

.

September

2020

Øystein Gjerme preker om hvordan vi alle kan følge det Gud har lagt på våre hjerter og hvilken betydning det vil ha for våre liv når vi alle er sammen det samme målet.


Skriftsteder:

Neh. 2,4-5 & 2,12 & 2,18

Neh. 4,10 & 4,17-18 & 3,1

Kor 10,31

1 Pet. 3,15

Kol. 3,17

30

.

August

2020

Jesus var ikke likegyldig til synden vår. Han så ikke bort fra den, han betalte for den, og gav oss friheten til å begynne et helt nytt liv sammen med ham! Zoé Kristiansen preker om at Guds nåde er det som hjelper oss til å leve sånne liv som påvirker evigheten.

Skriftsteder:

Kol 2, 13-15

Tit 2, 11-12

Ef 2, 8-10

1 Kor 3, 10-15

2

.

August

2020

26

.

July

2020

19

.

July

2020

12

.

July

2020

5

.

July

2020

21

.

June

2020

10

.

May

2020

Øystein Gjerme preker til oss om utvelgelse og om vårt forhold til han. Det kan sammenlignes med et bryllup; slik som vi gir vårt ja til vår kommende ektefelle gir vi også vårt ja til Jesus Kristus.

"Utvelgelse forteller at du er betydningsfull. Når du er betydningsfull har det du gjør
betydning. Dine valg er viktig."

Skriftsteder:

 1. Pet 2,9
 2. Tim 2,5
 3. Mos 20,2-3
  Fil 2,13
  Jak 1,5
  Jer 29,11
  Jes 30,21
  Joh 5,30; 6,38-40
  Luk 22,42
  Mat 6,9-10
  Ord 3,5-6
  Rom 8,27; 12,2

3

.

May

2020

Mari Kristine preker til oss om hvordan å lytte til Guds ord, da dette har kraft til å både skape og forandre. Hun forteller oss også om verktøyet SOAP og hvordan vi kan bruke dette til å bli bedre på å lytte til og anvende Guds ord i våre liv.

SOAP
Skriften
Observasjon
Anvendelse
Personlig bønn

"Det er tanken som teller". Tror jeg. Eller er det tidenes mest brukte løgn for å dekke over latskap og mangel på initiativ?

"Guds ord skaper noe når det blir uttalt. Og derfor er Guds ord verdt å lytte til"

Skriftsteder:
Heb 4,12
Mark 2,5-12

26

.

April

2020

Øystein preker om hvordan vi kan høre Guds stemme, og om muligheten til å bli ledet.

"Den som opplever å høre Guds veiledning har bestemt seg for at Guds stemme er en viktig stemme i mitt liv."

Skriftsteder: 
1 Pet 3,4
1 Tess 5,23
2 Kor 4,16; 5,17
Joh 3,1-8; 7,50-51; 19,39a
Rom 8,14 & 16; 9,1

19

.

April

2020

Øystein preker om vår evne til å lytte, og hvordan alle kristne har denne evnen.

Skriftsteder:
1 Sam. 3,2
Joh. 14,23
Joh. 17,23 & 26-27

12

.

April

2020

Lytt til Truls Åkerlund preke et påskebudskap om to menn som reiser ut av Jerusalem og til Emmaus.

Skriftsteder
Lukas 24:5-6, 15-16, 17b-21a, 25-27, 32-33a

17

.

March

2020

Det er i møte med livets realiteter at Gud viser seg å virkelig være til stede. Øystein Gjerme preker om at midt i usikkerhet og håpløshet, så finnes det håp for alle som tror.

Skriftsteder:
Sal 13
Mrk 15,34

15

.

September

2019

Å finne seg selv er å finne tilbake til den Gud som har skapt oss!

Skriftsteder:
Luk 15,11-24

8

.

September

2019

Det er typisk for tiden vi lever i at distansen mellom folk øker, men verden henger sammen gjennom relasjoner, og når vi kommer tett på folk, da øker forståelsen. Øystein Gjerme viser oss hvordan vi med Jesus som forbilde kan leve liv hvor vi får lov til å berøre menneskene i vår hverdag.

Skriftsteder:
Joh 20,21
Luk 10,3-9; 18,9-14

1

.

September

2019

Hvor vil du, og hvordan skal du komme deg dit? Mari Kristine Algrøy preker om at før alle detaljene kommer, så er det viktig å bygge livet sitt på et stødig fundament. Hun viser oss hvordan Jesus inviterer oss til å komme til ham, høre Guds Ord og gjøre Guds Ord.

Skriftsteder:

Heb 11,7-8; 11,23-24; 11,32-34; 12,1-2

Luk 6,46-49

Joh 15,4; 15,9(MSG)

25

.

August

2019

Jesus kommer til alle, uansett hvem vi er og hva vi har gjort, fordi mennesker er viktigere enn regler. Øystein Gjerme preker om at å leve med en kristen tro handler om å stå sammen med de som er borte fra Gud, og være gjester i den kulturen vi befinner oss i, samtidig som vi er verter som bærer de gode nyhetene om Jesus til de rundt oss.

Skriftsteder:

Joh 20,21

Luk 5,27-32

21

.

July

2019

Av og til føles livet som ufrivillig sakte-TV, idet vi venter på at noe skal skje. Elisabet Giske preker om at midt i ventetiden, så har Gud en plan, Han har kontroll og han inviterer oss til å stole på Ham, fordi Han har en fastsatt tid for alt.

14

.

July

2019

Hvilke stemmer er de som får forme dine forventninger til Jesus? Sara Dalsbø Hansen preker om at våre forventninger til Jesus er det som skaper handlingsrom for Han i livene våre. Forventningene er ikke noe vi produserer selv, de er et resultat av hvilke stemmer vi hører på.

7

.

July

2019

Jesus ser deg - med et godt og kjærlig blikk, forbi alle masker du måtte gjemme deg bak! Sakkeus var toller for den romerske okkupasjonsmakten, og en forhatt mann i Israel. Han fikk livet forvandlet da Jesus så ham, og kom på besøk til han. Torstein Mentzoni gir oss innsikt i historien om Sakkeus, og viser oss hvordan den relaterer til livene våre i dag.

30

.

June

2019

I en travel hverdag med høyt tempo kan det være lett å neglisjere det indre livet. Daniel Matthiesen preker om at sommeren gir oss en mulighet til å svinge inn til siden, sjekke om vi er på rett vei, og ta vare på hele mennesket - ånd, sjel og kropp.