Tro i hjemmet

Hjem + kirke = sant! Vi tror at både hjemmet og kirken spiller en viktig rolle når det gjelder å formidle tro til barn og ungdom. Vi ønsker å være en kirke som oppmuntrer og utruster foreldre til å ta ansvar for å gi Jesus videre til sine barn. På denne siden kan du derfor finne ulike ressurser til inspirasjon og hjelp.