Informasjon fra Salt vedrørende covid-19

Oppdatert 24.mars

Her finner du den viktigste informasjonen. Salt overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Vi som kirke vil uttrykke takknemlighet til myndigheter som styrer tydelig i denne pandemien og som tar de svakestes side når det gjelder å iverksette tiltak for å hindre videre smittespredning. Salt er med på dugnaden og vil følge alle myndighetenes påbud og anbefalinger. Vi ønsker å være på den sikre siden og du kan være trygg på at vi ikke vil tøye reglementet.

Gudstjenester for hele Salt Norge

Gjennom hele koronaåret har vi fulgt påbud og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter. Vi har nå noen uker bak oss der vi har kunnet samles inntil 100 på hver gudstjeneste, og det er fortsatt lov å samles. De siste dagene har det imidlertid vært mye fokus på smitte i ulike menighetsmiljøer, og hvordan det også har spredt seg til Bergen fra kommunene rundt. Vi har derfor i dag gjort en ny vurdering, og gitt den kritiske situasjonen med nye nasjonale rekorder for smitte, vil vi være føre var og avstå fra å samles til fysiske gudstjenester til over påske. Online gudstjenester går som planlagt, og alle er hjertelig velkommen til å logge seg på hver søndag kl 11.00 – gjerne via www.salt.co for en chat med andre deltakere før og etter gudstjenesten.

Hygieneråd

Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

- Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger.

- Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.

- Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til     gjenstander i omgivelsene.

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salt, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.