Informasjon fra Salt vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset

Oppdatert 3.august

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan håndterer vi som kirke dette? Her kommer et infoskriv med den viktigste informasjonen. Salt overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Policy per 3.august 2020:

  • Myndighetene tillater nå samlinger for inntil 200 personer. Salt-forsamlingene vil på ulike måter benytte denne muligheten og legge tilrette for samlinger i tråd med "Smitteverveileder - bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker." Følg hver enkelt forsamlings kommunikasjon, eller kontakt forsamlingsleder for mer informasjon om lokal praksis.
  • For Salt Bergen vil det legges tilrette for gudstjeneste både søndag kl 1100 og på kveld kl 1800 (og etterhvert kl 2000) fra og med 9.august. Se mer informasjon og påmelding på www.checkin.no -> søk opp Salt Bergen.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

  • Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre.
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.
  • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til     gjenstander i omgivelsene.

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salt, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.