Informasjon fra Salt vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset

Oppdatert 16.september

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan håndterer vi som kirke dette? Her kommer den viktigste informasjonen. Salt overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Saltkonferansen 2020

Etter pressekonferanse fra Bergen kommune 16.sept velger Salt Bergen å kun gjennomføre online-gudstjeneste kl 1100 søndag 20.sept.

Vi anbefaler også ressursportalen www.salt.co/saltkonferansen der det er både prekener, lovsang, seminarer, vitnesbyrd og masse annet.

 Øvrige forsamlinger:

  • Nasjonale myndigheter tillater samlinger for inntil 200 personer. Salt-forsamlingene vil på ulike måter benytte denne muligheten og legge tilrette for samlinger i tråd med "Smitteverveileder - bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker." Følg hver enkelt forsamlings kommunikasjon, eller kontakt forsamlingsleder for mer informasjon om lokal praksis.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

- Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger.

- Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.

- Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til     gjenstander i omgivelsene.

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salt, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.