Informasjon fra Salt vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset

Oppdatert 24.mars kl 16.00

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan håndterer vi som kirke dette? Her kommer et infoskriv med den viktigste informasjonen. Salt overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Policy per 12.mars 2020:

  • Gudstjenester på alle Salt-lokasjoner flyttes til skjerm minimum inntil 12.april. Stream vil være å finne på salt.co og via facebook live fra søndag kl 1100. Følg med i SoMe for mer info fortløpende.
  • Alle turer og eventer i regi av Salt i hele Norge avlyses ut mars måned. Dette inkluderer menighetsweekender, ekteskapsdagen Sammen20 og For Freedom Aksjonen.
  • Tentro gudstjenesten er flyttet fra 3.mai til til 30august.
  • Vi vil oppmuntre deg til å følge med på sosiale medier for oppdateringer om gudstjenester og budskap vi vil gjøre tilgjengelig via nett. Kirken er ikke en bygning, og vi tror det kristne fellesskapet vil komme styrket gjennom dette.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

  • Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre.
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.
  • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til     gjenstander i omgivelsene.

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salt, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.