Informasjon fra Salt vedrørende covid-19

Oppdatert 26.november

Koronaviruset ble oppdaget i januar 2020 og ny kunnskap tilkommer stadig. Hvordan håndterer vi som kirke dette? Her kommer den viktigste informasjonen. Salt overvåker situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Vi som kirke vil uttrykke takknemlighet til myndigheter som styrer tydelig i denne pandemien og som tar de svakestes side når det gjelder å iverksette tiltak for å hindre videre smittespredning.
Salt er med på dugnaden og vil følge alle myndighetenes påbud og anbefalinger. Vi ønsker å være på den sikre siden og du kan være trygg på at vi ikke vil tøye reglementet.

Salt Bergen og omegn (Os og Nordhordland)

I november har vi mottatt fortløpende ny veiledning og infomasjon om smittevern fra regjering og Bergen kommune. Reduksjonen fra 200 til 20 personer samlet for offentlige arrangementer gjør at det verken i Bergen, Os, Nordhordland eller Voss blir gudstjenester inntil videre.

Isteden inviterer vi hele regionen til gudstjeneste-fellesskap online søndager kl 1100 her på live.salt.co eller via Salt Bergen facebook. Velkommen!


 Øvrige forsamlinger:

Salt-forsamlingene i Trondheim, Skien, Levanger og Voss vil legge tilrette for samlinger utfra den enhver tid oppdaterte "Smitteverveileder - bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker." Følg hver enkelt forsamlings kommunikasjon, eller kontakt forsamlingsleder for mer informasjon om lokal praksis.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

- Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger.

- Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.

- Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til     gjenstander i omgivelsene.

Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salt, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.