Elisabeth Bakke Husabø
Elisabeth Bakke Husabø

Verdier og årsmøte

I staben jobber vi med årsrapporten for 2021, og ser tilbake på alt som har skjedd. Oppdraget vårt som kirke er at vi sammen vil lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus.

Vi tror dette er mulig gjennom å være fellesskap av vanlige folk som lever ut troen i sin hverdag, samles til gudstjeneste på søndager og smågrupper på onsdager med Jesus i fokus. Vi er opptatt av hvilke verdier som preger fellesskapene våre og for noen år tilbake jobbet lederteamet frem de 4 verdiene vi vil navigere etter. Disse fire ble valgt fordi vi tror de reflekterer hva den levende Guds menighet skal være: entusiasme, gjestfrihet, kvalitet og vekst. Gitt pandemiens restriksjoner og usikkerhet ble vi i 2021 tvunget til å se på våre verdier i et litt nytt lys.  

Entusiasme fikk sitt uttrykk gjennom lovsang og begeistring sendt på Salt online inn i de tusen hjem. I tillegg har gleden hos mennesker over å få lov til å komme sammen igjen til gudstjeneste etter perioder med lockdown vært stor! 

Gjestfrihet fikk sitt uttrykk gjennom nøye vurderinger av balansegangen mellom å følge smittevernsregler og samtidig invitere mennesker til gudstjeneste på en inkluderende måte.Hvordan kan vi gi nye en oppmerksomhet uten å bryte 1-metersregelen? Hvordan har vi plass til nok folk, hvordan kan vi møtes digitalt?  

Kvalitet fikk sitt uttrykk gjennom en kjerne av kompetente teknikere, musiker og sangere som har satt av masse tid for å skape gode onlinegudstjenester. Videre har den kommet til uttrykk gjennom vertskapsteam som utrettelig har overflatedesinfisert lokaler, stoler og toaletter før og etter gudstjenester. Den tiden, de pengene og egen komfort som vanlige folk ofrer for at andre skal få en gudstjenesteopplevelse og ha en kirke å høre til selv i pandemien er verdifull!  

Vekst fikk også sitt uttrykk på en litt annerledes måte enn vi er vant til. Vekst handler om det kvalitative vel så mye som det kvantitative. Det har vært inspirerende å se hvordan mange smågrupper har møttes på alternative måter gjennom pandemien –det viser at det grunnleggende i det kristne fellesskapet holder. At mennesker i menigheten vår har en tro og et fellesskap som holder og vokser. Samtidig har det vært sjarmerende å få oppdateringer om den biologiske veksten i kirken.Dette kom sterkest til uttrykk da søndagsgudstjenester innebar både 6 og 8 barnevelsignelser. Sammen med restriksjoner om overholdelse av 1-metersregelen bød det på morsomme utfordringer. 

Vi gleder oss til årsmøtet 18. mai kl 20 for å feire og gå gjennom det som har vært. Enda mer ser vi frem til alt det spennende vi skal være med på i 2022!

Årsmøtet er for medlemmer i Salt.

Det er mulighet for å melde seg inn på årsmøtet.

 

Tid:      Onsdag 18. mai 2022 kl. 19:30

Sted:    Bergen: Hovedsalen i Forum Bergen, Fjøsangerveien 28

              Norhordland: Danielsen Ungdomsskole, Frekhaug

             Voss: Strandavegen 15

             Trondheim: Prinsensgate 2C

             Levanger: deltakelse via zoom. Link sendes ut til dere det gjelder. 

             Skien: Parkbiografen 2. etg