Ariel Lund
Ariel Lund

Tett på

Tidsånden forteller oss at vi skal være mest mulig selvstendig og klare oss selv, lete inn i oss selv og ikke være avhengig av andre mennesker. Fra side 1 i Bibelen snakkes det derimot om ekteskap, vennskap, små og store grupper med mennesker sammen i felleskap.

Jeg er et sosialt menneske, jeg trenger virkelig ikke mye tid alene. Jeg er noen ganger han litt slitsomme typen som vil snakke med den fremmede som sitter ved siden av meg på flyet. Selv om jeg er over snittet sosial, så liker jeg egentlig ikke når det blir for trangt. Jeg vil helst sitte på en kant, vil helst ikke stå eller sitte for nært andre en mine aller nærmeste. Uansett om vi er skapt for mye eller lite felleskap, om vi liker å sitte tett eller ikke så er vi alle skapt for å være sammen med andre og vi vet at ensomhet og mangel på felleskap er skadelig for mennesker.  

En bibeltekst fra forkynneren som ofte siteres når det snakkes om ekteskap kan også høres som en tekst om verdien av å tilhøre et godt felleskap.  


  Det er bedre å være to enn én;
          de får god lønn for sitt strev.  
  For om de faller, kan den ene
          hjelpe den andre opp.
          Men stakkars den som er alene!
          Faller han, er det ingen
          som kan reise ham opp.  
 Når to ligger sammen, blir de varme,
          men hvordan kan den som ligger alene, holde seg varm?
 Om én blir overvunnet,
          kan to holde stand.
          En tretvinnet tråd
          ryker ikke så fort. Fork 4.9-12

Tidsånden forteller oss at vi skal være mest mulig selvstendig og klare oss selv, lete inn i oss selv og ikke være avhengig av andre mennesker. Fra side 1 i Bibelen snakkes det om ekteskap, vennskap, små og store grupper med mennesker sammen i felleskap.  

Her om dagen hadde jeg en litt tung start på dagen. I løpet av morgentimene så var det et menneske som spurte meg om hvordan jeg hadde det og i løpet av noen få sekunder så bestemte jeg meg for å svare ærlig. Resultatet ble ganske så godt for oss begge, den andre takket for ærligheten og det ble en opplevelse av å komme litt tettere.

Forkynneren skriver at en tretvinnet trå tåler enda mer. Tenk om det ble mer vanlig at vi ga hverandre oppmuntrende bibelvers, at det ble enda mer naturlig å be sammen når vi var sammen. At vi spurte hverandre: «hvordan går det egentlig med troslivet ditt?» Et godt felleskap mellom mennesker er sterkt, legger vi Gud til i ligningen blir det så mye mer. Tenk om vi virkelig bestemte oss for at for vi var en gjeng som sto sammen, som møttes i kirken, i hjemmene, på cafe, på turer og i samtaler. At vi var ærlige og hjalp hverandre når en faller, at vi bar hverandre når noen tviler, at vi ikke gikk alene gjennom vanskelige prosesser, men sto sammen, at vi sto skulder til skulder, ba sammen og delte ærlig om troen og livet.

Vi alle trenger å løfte blikket og se at vi er her for hverandre.  Det er virkelig lettere å være en del av et felleskap en å stå alene.  Tett er bra!