Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

Vi styrker laget i Salt Skien

Salt Skien begynte med oppstartssamlinger i 2017, med Gro og Truls Åkerlund i spissen. I 2020 ble menigheten offisielt lansert. Nå tar Åkerlund et skritt tilbake, for å gi plass til en ny pastor.

"Det har vært en givende og lærerik reise. Vi er glade for alt vi har kunnet hente fra Salt som kirkeplantingsbevegelse, og den muligheten vi har fått til å starte noe nytt her i Skien. Det har krevd mye av oss, og Truls sin helsesituasjon gjør at det nå er på tide å gi stafettpinnen videre. Vi gleder oss til å fortsette som en del av teamet i Salt Skien."  Truls fortsetter også som forkynner i Salt.  

Frank Nyfelt tar over roret som pastor for Salt Skien. Han kjenner godt til Pinsebevegelsen, med ti års erfaring som leder for PBU (Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg, 2008-2018). Videre har han fulgt Salt tett i mange år, som en del av Bykirken i Tønsberg. "Det er lagt ned et imponerende grunnarbeid i plantingen av Salt Skien. Jeg er motivert for å fortsette å bygge en kirke som strekker seg ut til byen. Jeg ser frem til å gå sammen med Truls og Gro og overta rollen som pastor for Salt Skien", sier Frank Nyfelt.  

Øystein Gjerme, hovedpastor i Salt, roser Åkerlund for den innsatsen de har gjort, helt ifra starten da Salt og Åkerlund begynte samtalene om en menighet i Skien. "Truls har en fantastisk gave til å forkynne, og det hjertet han og Gro har for byen sin gjør at menigheten har vokst frem. Vi er takknemlige for at de fortsetter i Salt, nå i en ny rolle. Frank kommer inn med en rik erfaring fra både arbeidsliv og frivillighet og vi gleder oss til fortsettelsen for Salt Skien."

-------------  

Salt Skien holder gudstjenester søndager i partallsuker kl 12.00 på Parkbiografen.

For spørsmål kontakt pressekontakt i Salt Elisabeth Husabø: elisabeth.husabo@salt.co, tlf: 452 02 482