Elisabeth Bakke Husabø
Elisabeth Bakke Husabø

Barna i kirken

Hjem og kirke hører sammen, og vi tror det er verdifullt å inkludere barna i kirken og fellesskapet allerede fra de er små.

I Salt ønsker vi å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Det handler også om barna som vokser opp. Vi ønsker at barnekirken skal være et høydepunkt i uka med Jesus i sentrum.

Fra 26. juni til 31. juli har vi Sommer i Salt, med gudstjeneste kl 18. Salt 11 med barnekirke er tilbake fra 7. august. Vi har planlagt mye spennende for barn og unge på høsten og under er et lite knippe. Dere er invitert til å bli med og involvere barna deres!  Som foreldre kan vi legge til rette for at barna får venner og trives i barnekirken.

Tweensleir 12.-14.aug

Salt Ung leir: 9.-11.sept

Bibelutdeling til høstens 1. og 5. klassinger

21. august har vi bibelutdeling til høstens 1. og 5.klassinger. Dette er en fin anledning hvor barna får bibelen med seg, og kan få en forståelse av Bibelen som en viktig bok. Meld deg på dette her.

Barnevelsignelse

Dere er invitert til å feire nytt liv sammen med menighetsfamilien med en barnevelsignelse. Dette skjer som en del av gudstjenesten, hvor foreldre og barn, med eventuelle søsken, kommer frem og blir bedt for av en pastor og av menigheten. I forkant inviterer vi dere foreldre til en samtale om barnevelsignelse og tro i hjemmet. Sammen ønsker vi å ta ansvar for å være et trygt miljø hvor troen kan vokse i takt med barnet. Hvis dere ønsker å velsigne barnet deres i Salt eller har spørsmål om dette kan dere ta kontakt her.

Datoer for barnevelsignelser her: 

  • 11. september
  • 9. oktober
  • 13. november
  • 4. desember