Øystein Gjerme
Øystein Gjerme

Jesus på hjemmebesøk

En gjennomgang av Lukas’ evangelium viser at Jesus i stor grad brukte hjemmene som arena for sin tjeneste. Han spiser seg gjennomhele evangeliet; enten er han på vei til et måltid, midt i et måltid eller på vei fra et måltid. Han kommer som gjest, men viser seg å være vert, og bringer himmelen med seg inn i det ordinære hverdagslivet.‍

Hjemmebesøk er en viktig del av en kristen sin tjeneste, og det er på ingen måte reservert til kristne ledere. Alle som vil være førstelinje-representanter for Jesus kan få være med. Søndagsskolelærere, smågruppeledere og andre frivillige kan slå følge med Jesus - helt hjem til folk.

I historiens første korona-advent er dette mer relevant enn noen gang. Vi skal holde avstand, men det betyr ikke at vi ikke kan være nær. Vi kan bare møtes i begrenset antall, men et lite besøk har også en stor betydning. På samme tid som vi følger alle myndighetenes regler, bør vi finne veien som fører helt hjem til mennesker som trenger kontakt og oppmerksomhet. Det er tid for hjemmebesøksdugnad.

Jesus møter mennesker

Det er mye vi kan lære av hvordan Jesus møter mennesker. En ting Jesus gjør er at han ser mennesker. Det var derforhan kom til verden, for å se og lete etter folk. Nestekjærlighet begynner med blikket. Hvem ser du?

En annen ting Jesus gjør er at han inkluderer. Hjemmebesøkene hans er kontroversielle, fordi han velger å komme nært til dem som religiøse ledere holder avstand fra. I dette ligger en utfordring til oss,til å overvinne våre egne indre regler og tilbøyelighet til å la være, istedenfor å involvere oss. Hvem kan du nærme deg? Hvor stor risiko vil du ta for å inkludere andre?

Skaper forvandling

En tredje ting Jesus gjør er at han skaper forvandling. Syndere, tollere og skriftlærde fikk erfare Jesu forvandlende kraft i sin egen stue. Jesus ble forkynt gjennom det vitnesbyrdet som de presenterte etter hans besøk.

Jesus er i denne korona-adventen gjennom sin kropp, som er kirken. Dette er vår tid til å se, inkludere og bringe forvandling til mennesker. Bli gjerne med på dugnaden!