Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

Hjerte for India

Gi en julegave til misjon? Vipps 124705! Tusen takk, og velsignet jul!

I Lukas sin julefortelling leser vi at noen gjetere ute på marken får englebesøk. Engelen forteller om et nyfødt barn som skal bli til frelse for alle mennesker, og plutselig dukker det enda flere engler opp for å synge for gjeterne. Med vakre røster stemmer de i: “Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i.” Gud har glede i menneskene. Det er englene sitt glade budskap og gode påminnelse, også til meg og deg.

Men, det utfordrer jo oss også til å ha et varmt hjerte for alle mennesker. Ikke bare de nære og kjære, men også de som kan trenge vår nestekjærlighet.

Ja, det er langt herfra til India, men ikke for langt til at vår omtanke kan nå frem til barn, ungdom og voksne. Glocal er Salt sitt misjonsarbeid, nå faktisk sammen med åtte andre menigheter i Norge som i dag er med å gi en gave til arbeidet i India.

Hjerteslaget vårt er å hjelpe mennesker til et bedre liv og evig liv gjennom blant annet humanitære prosjekter, utdanning, forkynnelse av evangeliet, menighetsplanting, og mye mer.

Hver jul gir vi store og små gaver til mennesker rundt oss. I dag kan du være med å gi en skikkelig meningsfull julegave. De 200, 500 eller 1000 kronene du gir i dag blir til stor glede for barn, unge og voksne. Midlene skaper muligheter for mer godhets-arbeid og formidling av «gode nyheter til hele folket» nordøst i India. La oss sammen gi en raus julegave i dag.

Du gir da på vipps 124705! Tusen takk, og velsignet jul.