Øystein Gjerme
Øystein Gjerme

Givertjeneste og motivasjon

Visste du at det står over dobbelt så mange ganger i Det nye testamente om å gi enn om å elske? Selv om dette selvfølgelig henger tett sammen.

Det blir storetall når vi legger sammen gavene fra privatpersoner i Pinsebevegelsen. 242millioner kroner er totalen fra 13000 givere i 2020, ifølge Pinsebevegelsens sentralregistrering(PSGS). Det er et gjennomsnittbeløp på 18000 kr per giver. Ordningen medsentralregistrering av gaver ble til som en respons til myndighetenesannerkjennelse av selvfinansiering av frivillighet og trossamfunn, og at detteskulle utløse en skattefordel. Vi er takknemlige for skattefordelen forprivatpersoner, og minner den offentlige forvaltningen i Norge om at gevinstenneppe går til privat forbruk. Givere er givere, fordi det finnes en motivasjonom å bidra for i tråd med egne verdier.

 

Hvor stortbeløp som utløser reduksjon av skatt, er foreslått halvert av den nyeregjeringen. Vi tar med oss dette skuffende signalet, men vender oss til denegentlige motivasjonen for givertjeneste. Det er ikke skattefordelen.

 

Vi tror at Guder en Gud av overflod, og at han har mer enn nok penger og ressurser. Vi trorogså at han har gitt disse ressursene til oss for at vi skal forvalte dem påbest mulig måte. I forhold til hvordan vi forvalter de pengene han har gitt ossligger det i hele Bibelen mange gode retningslinjer, forklaringer og prinsipperom det å forvalte pengene vi har blitt gitt.

 

Å utbre Gudsrike gjennom lokalmenigheter og misjonsarbeid slik som vi gjør, kreverressurser. Vi har en jobb å gjøre for å løfte oss ut av frykten for å snakke ompenger, frykten for å formidle tro rundt menighetens og personlig økonomi, ogfrykten for å bli oppfattet for å ha feil fokus.


Jesus snakket mer om penger enn om himmelen og helvete til sammen. Dette temaer nummer to på hans agenda, kun slått av temaet ”Guds rike.” Av de 39liknelsene Jesus fortalte så handlet 16 om forvalting og 11 direkte om penger.Hvert syvende vers i Lukas evangelium handler om penger.

 

I det nyetestamentet står det,

275     Tro, troende

371     Bønner, be

714     Elske kjærlighet

2162   Om å gi eller giverglede

 

Jesus viser ossat spørsmål omkring penger og forvaltning angår oss hver dag, og er et uttrykkfor våre verdier. Hvordan vi forholder oss til penger og forvalting er også etuttrykk for vårt verdensbilde. I Guds rike er det en åpen hånds økonomi, hvordet er mer velsignet å gi enn å få. Hvor troen på at Gud beriker, på allelivets områder, den som er fri fra pengene og heller avhengig av ham. Altdette, selvfølgelig formidlet på en ansvarlig måte.