Øystein Gjerme
Øystein Gjerme

Forberedt på valget

En menighet bør være partipolitisk nøytral, men verdipolitisk tydelig. Det er helt naturlig at menigheter er fargerikt politisk i et land med så mange ulike partier, og hvor vi vektlegger å være inkluderende og åpen foret mangfold av mennesker. Å være verdipolitisk tydelig kan gjøres ved å aktualisere noen konkrete verdier, og bidra til at folk reflekterer rundt egne standpunkt lenge før de står i valglokalet.

Det snakkes stadig mer om «velgergrupper.» En kommentar, ett besøk og ett valgløfte kan flytte mengder av stemmer.  Fra andre land ser vi hvordan politikere er istand til å manipulere velgergrupper, i så stor grad at det blir et demokratisk problem. På den ene siden viser det manglende respekt for dem som holder stemmeseddelen, på den andre siden kan det gjøre at velgerne stemmer i reaksjon og ikke refleksjon.

Skal demokratiet fungere må vi reflektere og ikke bare reagere. Den kristne stemmen i samfunnsdebatten kan ikke halse etter i reaksjon på samfunnsutviklingen. Den kristne stemmen skal være en ideologisk stemme, basert på verdiene vi kjemper for. Norge er et lite land og det er sterk medbestemmelsesrett ved bruk av stemmen i samfunnsdebatten og stemmeseddelen ved valget. Når jeg snakker med politikere er det verdispørsmålene jeg ofte berører. Sånn hører politikerne meg, og de må gjerne høre deg si noe lignende om du er enig.

- Frivillighet: ”Vi har enormt mange frivillige som er engasjert i barne- og ungdomsarbeid. Hva vilditt parti gjøre for å anerkjenne og stimulere frivillighet gjennom kristnetrossamfunn?”

- Menneskeverd: «Vi tror på menneskets ukrenkelige verdi fra unnfangelse til en verdig død. Hva tror deres parti om mennesketsverdi, og hvordan samfunnet skal beskytte det?»

- Rusomsorg:    ”Vi er så stolte av Evangelisenteret og andre kristne rusomsorgstiltak. Hva tenker ditt parti om denne delen av rusomsorgen, og vil dere være med å støtte nye senter og tiltak?”

- Skole:  ”Vi er så glad for kristne friskoler, bibelskoler og høyskoler. Vil ditt parti sørge for at disse skolene får gode kår for utvikling og vekst på linje med andre skoler også i fremtiden?”

- Inkludering:    ”Vi har mange migranter og flyktninger i vår kristne sammenheng. Hvordan kan vi være en ressurs og samarbeide med det offentlige i integrering og trosopplæring i norsk kultur?»

Andre saker er fattigdomsproblematikk, sosial urettferdighet, ytringsfrihet, trosfrihet, forfulgte kristne, ja til livet, bistand, menneskehandel, gründervirksomhet, pressestøtte med mer. Det mangler ikke tema for den som er verdipolitisk engasjert, men man trenger ikke være det. Det er tilstrekkelig å være en reflektert kristen.