Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

#feilfortellingfortalt

Denne påsken snur vi kirken på hodet. Gjennom nettsiden www.salt.co/fortelling inviterer vi folk til å oppdage påskens aktualitet. Påsken er jo nemlig så mer enn korona-nedstenging, x antall skiturer på fjellet, eller krim og kvikklunsj fortært. Det er, som Truls Åkerlund har sagt, feil fortelling fortalt.

Vi inviterer folk til å bli med på å eie denne fortellingen, og dele den med sine venner. Vi har planlagt mye fantastisk innhold fra sentrale stemmer i Salt-familien som deler påskens budskap på en måte som hopper rett inn i de menneskelige følelsene, og starter med utgangspunkt i vår fortelling. For det er nettopp det som er fortellingen om påsken; at Gud tok bolig iblant oss, ble menneske i kjøtt og blod med alt det innebar av vår fysiske menneskelige smerte, og ofret sin egen sønn for å redde oss. Vi tror at den beste måten å gi mennesker et nytt og friskt bilde av den rette fortellingen er å skape kontraster og dialog. 

Vi anerkjenner selvsagt at et bilde som dette kan treffe folk ulikt. Kanskje det skaper ubehag i deg, kanskje vekker det nysgjerrighet, kanskje tenker du at det ikke sømmer seg for en kirke å poste et slikt bilde, eller kanskje var det nettopp dette du trengte for å gjenvinne troen på kirken. Et kors opp ned er for mange et mørkt symbol, og i populærkulturen et symbol som har blitt synonymt med anti-religiøsitet og anti-kristendom. Og nettopp dette spennet og sinnsstemningen var det som møtte disiplene til Jesus og den første kirken. Korset, som i seg selv var et groteskt symbol på død og henrettelse, fikk en ny betydning i nådens ubegripelige størrelse. Gud selv vant over døden for å redde oss. 

I kristen kontekst er opp-ned korset et symbol fra Peters tid, som når han blir dømt til døden trygler om å bli korsfestet opp ned, fordi han ikke er verdig til å dø på samme måte som Jesus. I en slik kontekst er det et symbol for ydmykhet. Og det er nettopp ydmykt at vi ønsker å gå inn i denne påsken. For vi vet at vi ikke har vært flinke nok som kirke å fortelle akkurat denne fortellingen til mennesker som ikke tror. Så her er vårt ydmyke forsøk!    

For mer om #feilfortellingfortalt-kampanjen, gå altså til www.salt.co/fortelling.