Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

Faste og bibelleseplan - Frem til påske

BIBEL-LESEPLANER

Her er en oversikt over bibelleseplaner i denne serien: 

UKE 8: https://my.bible.com/no/reading-plans/17307-creatures-of-habit-fasting/

UKE 9: https://my.bible.com/no/reading-plans/22736

UKE 10: https://my.bible.com/no/reading-plans/4009-armor-of-god

UKE 11: https://my.bible.com/no/reading-plans/14896-why-easter/

UKE 12: https://my.bible.com/no/reading-plans/11467-how-sweet-the-sound/

OM FASTE

Tiden frem til påske kalles for fastetiden.  Fastelavensbollene er spist, og de neste 40 dagene har et eget rom i kirkeåret og i livet til den som tror. Fastetiden er som en indre vårrengjøring. I fastetiden blir lyset sterkere og dagene lengre. Under snøen forbereder naturen seg på at livetskal spire. På samme måte kan vi gjøre indre forberedelser for å få oppleve atGuds gode gaver spirer frem i livet. 

           De neste få minuttene vil jeg gi deg en bibelsk og praktisk forståelse av hva faste er. Det handler bare ikke om å øke vår kunnskapsbase, men jeg vil gjerne skape et tydelig og trygt rom for at du kan ta steget å delta i fasten.

           

FASTE ER FOR ALLE SOM TROR  

I Matteus 6 sier Jesus:”Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.”  

Legger du merke til hvordan Jesus bruker ordet ”når” i disse versene? Ikke ”om” du faster, eller ”hvis” du faster, men ”når.” Jesus ville understreke for disiplene, og for oss som hører Hans ord i dag, at faste er en verdifull åndelig praksis å inkludere i livet for alle som tror.

 

HVA ER FASTE

Så hva er faste, og hva skjer når man deltar i det? For det første er det ikke Bibelens forslag til en slankekur, for faste handler ikke om kroppen, men om det indre livet vårt. Faste handler om å avstå fra noe godt; for å erfare noe som er enda bedre; fellesskap med Gud.

Presten SynnivaGylver sier: «Faste betyr å øve seg på å si ja til noe, og dermed si nei tilnoe annet som er mindre viktig.»

Hensikten med faste er å løsne på de båndene som knytter oss til den materielle verden så vi kan samle fokuset vårt om det som er evig. Ved å faste gir vi Gud noe vi har glede av, i bytte for et dypere fokus. Når vi faster fra mat, blir vi på en merkbar måte minnet om Gud gjennom hele dagen. Vi opplever at de fysiske sansene blir skjerpet, for eksempel blir lukter mye sterkere, men vår «åndelige sans» blir også skjerpet. Vi kan tenke at faste øker vår åndelige varhet og bringer tyngde til våre bønner.

Samtidig er detikke slik at faste kan bli utnyttet for å tvinge Gud til å gi oss det vi vilha. Snarere tvert imot er faste en handling av lydighet og overgivelse der vi inviterer Gud til å la sin vilje skje i livet vårt.

 

HVORDAN FASTE

Hvordan kan det helt konkret se ut å praktisere faste? La meg dele to måter å faste, også vil jeg invitere deg til å skape rom for faste i ditt liv den kommende uken.

Den første formen kaller vi drikke-faste. Da avstår vi fra all mat, og drikker bare vann og juice. Maksgrensen kroppslig sett for en slik faste er 20 dager, så deter ikke uforsvarlig å velge en slik faste for et døgn, to dager eller tre dager.

Den andre formen kaller vi måltids-faste. Da avstår vi fra mat gjennom dagen, forså å spise et mindre måltid på kvelden. Da er det viktig å ha bestemt på forhånd hva det måltidet på kvelden skal være så man unngår å overspise på grunn av stor appetitt. En slik faste er mulig over flere dager.

Uansett hvilken form for faste vi velger er poenget å gi Gud noe som vi har glede av i bytte for et dypere fokus. Bibelen forteller om mennesker som fastet når de stod ved avgjørende valg, når de stod overfor krevende situasjoner, når de skulle planlegge og utføre vanskelige oppgaver, og når det var et ønske om åinnvie seg for Gud. Hva er din bønn? Og hva er din faste? La tiden som kommer være en periode av indre fornyelse og innvielse. Gud velsigne deg.