Daniel Matthiesen
Daniel Matthiesen

Et hjem langt hjemmefra

Hva er et hjem? Hvilken betydning har det å ha tak over hodet? Et sted å søke ly, et sted å finne varmen og oppleve fellesskap. Et hjem er både et sted å invitere andre til, og finne fred for sin egen del. En kirke kan være et sånt hjem – for barn, for unge og for gamle.De siste 10 årene har Glocal hatt et bankende hjerte for India. Vi har gitt nødhjelp og møtt menneskelige behov. Hjulpet barn og unge med kurs og utdanning. Gitt læring og utrustning til kommende pastorer. Et av resultatene er at over 300 nye menighetsfellesskap nå samles i nord-øst India. Det er flokker på 50-100-200 mennesker som deler tro og hverdag sammen. Og stadig flere kommer til.  Med en sånn vekst kommer muligheter, men også nye behov. Det er nemlig ikke lenger plass nok i private hus, og utendørs er det rett og slett ikke trygt å samles.Derfor går årets juleaksjon til å bygge 30 nye hjem for kirkene våre i India.

For 10 000 kroner kan vi på dugnad reise en enkel og praktisk bygning. Det vil gi husly til et menighetsfellesskap, og kunne være et samfunnshus for hele landsbyen. Et sted for barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester, matutdeling, leksehjelp, kveldsbibelskole, foreldrekurs, helsehjelp, og mye mer.

Hva er et hjem? Jo, det et hjem være den store forskjellen. Derfor drømmer vi om 30 nye bygninger denne julen. 30 nye steder å si «velkommen hjem.»

Vil du være med oss på dette løftet? Din gave, sammen med hundrevis av andre som deltar, er med å gjøre en forskjell. Ikke regn deg ut, men velg å delta med det du kan.

Link til giverside her

Tusen takk for din gave! God julefeiring!