Vi vil!

2019

Taler i denne serien

24

.

February

2019

Å være menneske, er å leve i spenningen mellom hva Gud har sagt, og vår egen virkelighetsoppfatning. Men Guds Ord er skapende! Truls Åkerlund avslutter taleserien «Vi vil», og preker om at det er når vi tar steget ut i tro, at vi får Guds kraft til å gjøre det Han kaller oss til. Vi trenger ikke å la livene våre styres av frykt og begrensninger, men heller av hva Gud sier til oss!

17

.

February

2019

«Du ER før du GJØR, og fordi du ER, kan du få lov til å GJØRE». Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Vi vil», og viser oss at menigheten, Guds folk, er en kollektiv landingsplass for Den Hellige Ånd, hvor hvert enkelt menneske, med sine gaver og talenter, er invitert til å bidra i den kraften som Den Hellige Ånd gir.

10

.

February

2019

Hva er du god på? Dine gaver og talenter er ment til å brukes for å tjene Gud, hverandre og verden, uansett hvilken kontekst du befinner deg i. Sigurd Bekkevold fortsetter taleserien «Vi vil» og preker om at vi er Guds folk, kalt til å forvalte Hans nåde overalt hvor vi er gjennom tjenerskap.

3

.

February

2019

Å være kirke, er å være Jesus sin kropp i den byen eller på det stedet vi befinner oss på. Daniel Matthiesen starter taleserien «Vi vil», og preker om at vi i all vår forskjellighet kan finne vår plass og tjeneste i et fellesskap med et tydelig formål: Å tjene menneskene rundt oss.