Tankene mine

2021

I denne serien skal vi utforske hva tankene våre er bygget av, og hvordan vi kan vinne kampen om vårt sinn. Et forandret liv er bare mulig ved et forvandlet sinn (Rom.12,1-2). Det lille ordet «derfor» i begynnelsen av Romerne 12 peker tilbake på de grunnsannhetene som det kristne livet bygger på. Det er nettopp dette vi vil at tankene våre skal bygges på.

Taler i denne serien

16

.

May

2021

Vi er alle mennesker med tanker, vilje og følelser. Tankene våre styrer hvordan vi har det og blir til tankemønstre som former livet på godt og vondt. Men vi har også en fri vilje, og ved å bli bevisst på hva vi tenker, se alternative muligheter og velge hvordan vi skal tenke, kan vi modnes som mennesker og leve mer myndiggjorte og oppreiste liv som etterfølgere av Jesus.

Hør Sigurd Bekkevold preker fra taleserien "Tankene mine"!

9

.

May

2021

Ordene våre skaper. Dette er ikke bare en teori, eller en interessant tanke så mye som det er virkeligheten av våre liv. Det store spørsmålet blir da hvordan vi taler og hva dette har å si for vår hverdag, omgivelser og det som ligger foran. Bli med og få grep om våre ords skapende kraft slik at du også kan oppleve nye gjennombrudd i ditt liv.

Hør Christian Thorbjørnsen, pastor i Salt Nordhordland og rektor ved Bibelskolen Substans, fortsette taleserien "Tankene mine".

2

.

May

2021

Det er mulig å tro på tankene sine, men da må man være trygg på hvor de kommer fra. Kan du stole på ordene du tror på? Hør denne søndagens tale av pastor Øystein Gjerme!

25

.

April

2021

Å tenke sindig om seg selv gjør det mulig å tenke stort om andre. Det kristne livet er ment å leves i samhandling med andre, for bare slik kommer man på sporet av Guds vilje.
Hør pastor Øystein Gjerme denne søndagen fortsette taleserien "Tankene mine".

18

.

April

2021

Ordene vi tror på byggekloss for tankene våre. Vær bevisst hvilke tanker du skal tro på! Hør denne søndagens podcast av pastor Øystein Gjerme hvor han sparker i gang ny spennende taleserie med tittelen: "Tankene mine".