Rotfestet

2023

Taler i denne serien

5

.

November

2023

Hvilke muligheter har alle kristne for trosopplæring?

29

.

October

2023

Hvordan ser det ut å være rotfestet i Kristus, og hvilke effekter får det.

22

.

October

2023

La oss være rotfestet, bygd på ham og leve i ham. Mysteriet er Kristus i dere, håpet om herlighet!