Når vi kommer sammen

2023

Taler i denne serien

17

.

September

2023

Entusiasme, gjesfrihet, kvalitet og vekst er fire viktige verdier i Salt, og disse går Gina Gjerme over i denne talen, hovr fokuset ligger på kulturen i kirken

10

.

September

2023

Hvordan tjener vi i Kirken, hvem er med, og hvordan kan vi tjene? Dette er spørsmål som Sigurd Bekkevold tar opp i denne talen, og det gås igjennom hvordan vi er en del av kirken.

3

.

September

2023

Hvordan har alle kristne evne til å lytte? Dette spørsmålet tar Øystein Gjerme opp, og snakker blant annet om hvordan vi er blitt for fokusert på å lytte til vår egen stemme, over å lytte til Gud.

27

.

August

2023

Øystein Gjerme snakker om hvordan vi som kristne kan oppleve en forløsende takknemlighet.

20

.

August

2023

Øystein Gjerme snakker om hvorfor vi har det fokuset som vi har på lovsang i pinsemenigheter, og hvorfor lovsangen er en viktig del av å prise Gud.