Levende tro i virtuell virkelighet

2020

Den kristne troen er reell, ikke virtuell. I denne serien skal vi snakke om hvordan Levende tro praktiseres reelt, selv når den leveres på digitalt!

Taler i denne serien

6

.

September

2020

Eivind Galdal preker videre i taleserien “Levende tro i virtuell virkelighet” om hvordan vår verdifulle oppmerksomhet rettet mot Gud ikke fører til en ytre forandring, men til en indre forvandling.


«Fokuser heller din oppmerksomhet på Gud. Da vil du bli forvandlet fra innsiden og ut.»


Skriftsteder:

Jesaja 64, 7-8

Romerne 12, 2 (MSG)

Dan 6, 10-12

23

.

August

2020

Øystein fortsetter taleserien “Levende tro i virtuell virkelighet” ved å snakke om hvem vi er som kirke og hvordan vår kultur blir til gjennom våre verdier, historier og vår atferd.


“Det vi gjør på jevnlig basis, reflekterer våre dypeste verdier”


Skriftsteder:

Apg. 2, 47-47

2.Tim 2,2

16

.

August

2020

Hvorfor lengter vi etter fred og ro, samtidig som vi sliter med å forholde oss til stillhet?

Sigurd viser oss hvordan stillheten hjelper oss å komme i kontakt med vårt eget indre liv, med Jesus og med Hans hensikt for livene våre.


Stillhet er å gi plass i vårt indre til at Jesus får komme med sine tanker, sin retning og sin helbredelse.


Skriftsteder:

Mar 6,31

Kol 3, 1-3 & 5a & 9b-10 & 12

Gal 2,20

Mat 10,39

Joh 7,37-39a

8

.

August

2020

Øystein preker om at Jesus kommer i møte med våre behov og at livet sammen med han er reelt- ikke virtuelt.

Skriftsteder:

Fil 2, 6-11

Joh. 5, 1-15.