Jeg vet hvem jeg tror på

2020

Gjennom denne serien ønsker vi å gi en klarhet i hodet og en trygghet i hjertet over hvem vi tror på!

Taler i denne serien

8

.

November

2020

Velkommen til gudstjeneste fra Salt Bergen, i dag med gjest Rune Tobiassen som svarer på spørsmål om tro. Dette er siste del av prekenserien "Jeg vet hvem jeg tror på."

1

.

November

2020

I denne prekenen svarer Karl Inge Tangen på spørsmålet: Hva er et kristent verdensbilde? I en tid der verdensbilder krasjer, og individualisme leder an, er det både spennende og viktig å finne ut hvordan en kristen både kan og bør se verden. Hva er sant? Hva er godt? Hva skal jeg drømme om?

25

.

October

2020

Hvilken betydning har det å si at vi gjennom troen på Jesus er gjort rettferdige og frikjøpt?


Øystein Gjerme fortsetter taleserien “Jeg vet hvem jeg tror på” denne søndagen ved å stille spørsmålet “Hvorfor måtte Jesus dø?”.


Skriftsteder:

1 Kor 2,2

Heb 13,8 & 4, 14-16

1.Mos 22, 1-2, 8 & 13-14

Rom 5,17 & 3,23-24 & 6,23 & 5,1

Mark 7, 18 & 20-22

Jak 2,10

2 Kor 5,17-19

11

.

October

2020

I denne prekenen spør vi spørsmålet: Finnes Gud? Kanskje det er et rart spørsmål å stille når vi er på gudstjeneste, eller kanskje er det det viktigste spørsmålet.

Harald Eia har nylig aktualisert spørsmålet om gudstro i sitt artige tv-program, og kommet med både tall og teorier om nordmenn sitt forhold til Gud. Men temaet er jo ikke bare aktuelt nå i oktober, det er kanskje helt akutt for alle mennesker å finne et svar på om Gud finnes.

Skriftsteder:

1.Petersbrev 3,15b-16

5.Mosebok 6,10-12

2.Kor 5,19-20

1.Tim 2,4-6

4

.

October

2020

At Jesus er den eneste veien til Gud, er for mange en utfordrende påstand. Like fullt er dette den kristne troens grunnvoll. Øystein Gjerme starter prekestolen «Jeg vet hvem jeg tror på» ved å preke om hvordan Gud ikke er langt borte for noen av oss, men har gjort seg tilgjengelig for alle gjennom Jesus.

Skriftsteder:

2 Tim. 1,12

Joh. 14,16

Ef. 2,12a-13

1.Pet 3, 15b-16

Apg. 17,23-34