Hjerte for kirken

2022

Taler i denne serien

26

.

November

2023

Hvordan kan alle kristne oppleve betydning av givertjeneste?

19

.

November

2023

Gud er generøs og skaperveerket peker på ham, men hva er generøsitet? Dette har Mari som tema i dagens preken.

12

.

November

2023

Tiende er en bærebjelke i kristen givertjeneste, og ligger som et gudgitt livsprinsipp gjennom hele Skriften. Ved å forstå og praktisere tiende vokser vi i tro og tillit til Gud, og kan erfare hvordan det er å leve et velsignet liv.

27

.

November

2022

20

.

November

2022

Det å gi er en naturlig del av det å følge Jesus, og har stor betydning for våre liv. Når vi gir blir vi mer lik Gud, for han er en giver. Det skaper samtidig tro og tillit til Han i våre liv, og er en motgift mot materialismens ødeleggende kraft.‍

13

.

November

2022