Hjerte for kirken

2022

Taler i denne serien

27

.

November

2022

20

.

November

2022

Det å gi er en naturlig del av det å følge Jesus, og har stor betydning for våre liv. Når vi gir blir vi mer lik Gud, for han er en giver. Det skaper samtidig tro og tillit til Han i våre liv, og er en motgift mot materialismens ødeleggende kraft.‍

13

.

November

2022