Frem til påske

2021

I denne serien skal vi lene vi oss på kirkeårets tekster, og på rytmen av fastetid som starter 21.februar. Fastetiden er som en indre vårrengjøring. Gjennom fastetiden blir lyset sterkere og dagene lengre. Under snøen forbereder naturen seg på at livet skal spire. På samme måte kan vi gjøre indre forberedelser og oppdagelser, for å oppleve at Guds gode gaver spirer frem i livet.

Taler i denne serien

4

.

April

2021

Oppstandelsens rystelser stiller alle mennesker på valg. Han er oppstanden!» Hør dagens preken fra Øystein Gjerme!

28

.

March

2021

Vi har alle en oppfatning av Jesus, og på palmesøndag var det også mange ulike oppfatninger og fortellinger blant de som møtte på Jesus i Jerusalem. Men verken tilhengerne, de politisk/religiøse lederne eller folk flest hadde forstått – det var feil fortelling fortalt. Hvem er Han?

21

.

March

2021

Gud møter oss der vi er, i vår utilstrekkelighet kommer Han nær. Maria – som et kvinnelig forbilde – viser oss hvordan det skaper nytt liv i oss, og fører til en personlig erfaring av hvem Han er og hva Han har gjort for oss.

14

.

March

2021

Vi er fortsatt inne i serien "frem til påske". Øystein Gjerme taler denne søndagen om Forsoningens tjeneste, hvor selve motivet for «Forsoningens tjeneste» er den personlige erfaringen av et nytt og bedre liv.

7

.

March

2021

Bibelen forteller oss at livet både vil by på gode og krevende tider. Mari Kristine Algrøy fortsetter taleserien "Frem til Påske" og snakker denne søndagen om hvordan vi kan møte kampene i livet kledd i Guds fulle rusting og bli stående etter kampen.

28

.

February

2021

I coaching-sirkelen utløser erkjennelsen en mulighet til at vi selv kan handle. Men i teologien utløser erkjennelsen en mulighet for at Gud kan handle. Johannes skriver i sitt første brev: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1.Johannes brev 1,8-9.  I denne prekenen utforsker vi hvordan vi kan møte synd på en måte som gjør at nåden når oss.

21

.

February

2021

Jesus begynner på veien til Jerusalem, og ber oss følge etter. Men forstår vi ha han har gjort for oss, og forstår vi Guds vilje?

Hør denne søndagens tale fra pastor Øystein Gjerme hvor vi starter på taleserien "Frem til påske".