Frem til påske

2021

I denne serien skal vi lene vi oss på kirkeårets tekster, og på rytmen av fastetid som starter 21.februar. Fastetiden er som en indre vårrengjøring. Gjennom fastetiden blir lyset sterkere og dagene lengre. Under snøen forbereder naturen seg på at livet skal spire. På samme måte kan vi gjøre indre forberedelser og oppdagelser, for å oppleve at Guds gode gaver spirer frem i livet.

Taler i denne serien

28

.

February

2021

I coaching-sirkelen utløser erkjennelsen en mulighet til at vi selv kan handle. Men i teologien utløser erkjennelsen en mulighet for at Gud kan handle. Johannes skriver i sitt første brev: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1.Johannes brev 1,8-9.  I denne prekenen utforsker vi hvordan vi kan møte synd på en måte som gjør at nåden når oss.

21

.

February

2021

Jesus begynner på veien til Jerusalem, og ber oss følge etter. Men forstår vi ha han har gjort for oss, og forstår vi Guds vilje?

Hør denne søndagens tale fra pastor Øystein Gjerme hvor vi starter på taleserien "Frem til påske".