Forvent fornyelse

2023

Taler i denne serien

25

.

June

2023

Sommeren er en tid for hvile, rekreasjon og fornyelse. Om vi bruker tid med Gud og søker Han i sommer kan vi erfare at Ånden fornyer vår posisjon som Guds barn, og at Han fyller oss opp på innsiden med sine åndelige velsignelser.

18

.

June

2023

Jesus utvider perspektivet i forklaringen av hvordan Guds rike kommer nær til oss. Han sier; «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» Lukas 17,20-21

De neste minuttene skal vi pakke ut hvordan søskenkjærligheten kan holdes levende, og hva som kan skje mellom oss når vi møtes.

11

.

June

2023

Markus forteller oss at vi alle er blinde. At vi alle er fast, nærsynt, blind, begrenset i det rommet hvor lever våre liv. Ungdom, voksen, akademiker, praktiker, agnostiker, ateist, rik og fattig. Der kan vi alle fortsette, eller så kan vi følge Bartimeus ut av mønsteret til en ny frihet hvor i kan se og leve i hensikten for det Jesus har kommet for. Meningen finner vi hvis vi hører Jesus si Gå, og vi faktisk følger ham.

Markus 10:17-22

4

.

June

2023

21

.

May

2023

14

.

May

2023

Vi er inne i vår serie Forvent Fornyelse, som går over noen uker. I vår kirkelige tradisjon tror vi at Gud taler gjennom sitt Ord, og at han taler direkte til hver enkelt ved Den Hellige Ånd. Med en slik forståelse så er Gud aktiv i verden i dag, hvor han kaller, veileder og rettleder dem som tror.

Markus 4:3-9

7

.

May

2023