Forvent fornyelse

2023

Taler i denne serien

21

.

May

2023

14

.

May

2023

Vi er inne i vår serie Forvent Fornyelse, som går over noen uker. I vår kirkelige tradisjon tror vi at Gud taler gjennom sitt Ord, og at han taler direkte til hver enkelt ved Den Hellige Ånd. Med en slik forståelse så er Gud aktiv i verden i dag, hvor han kaller, veileder og rettleder dem som tror.

Markus 4:3-9

7

.

May

2023