Den røde tråden

2020

Taler i denne serien

9

.

February

2020

Hva bærer du, og bærer det deg? Eivind Galdal fortsetter taleserien «Den røde tråden», og preker om at en tro som varer gjennom alle faser, karakteriseres av at det ikke bare er vi som bærer troen, men at troen også bærer oss.

Skriftsteder:
Matt 11,28-29
Joh 5,15
Rom 8,38-39; 12,2

9

.

February

2020

Espen Eidsvåg fortsetter taleserien «Den røde tråden», og snakker om hvordan det å gi troen videre til barn og unge kan virke krevende, men både bibelen og forskningen forteller oss at det ikke er så mye som skal til. Espen Eidsvåg preker om hvordan hver enkelt av oss kan leve troen i praksis, og gi den videre til neste generasjon.

Skriftsteder

  1. Kong 5,9-14
    Matt 7,9
    Matt 21,16
    Ordspr 22,6
    Sal 119,105