Å bli til

2024

Taler i denne serien

4

.

February

2024

Tema for denne podcasten: Hvilke relasjonelle kvaliteter kan alle kristne kjennetegnes av?

28

.

January

2024

Tema for denne talen: Hvordan kan alle kristne erfare resultater av evangeliet?

21

.

January

2024

Hvordan har alle kristne muligheter til å formes? Dette er tema fra søndagens tale