40 dager

2020

Taler i denne serien

5

.

April

2020

Kor e alle heltar hen? På Palmesøndag hyllet israelittene sin befrier. Men Jesus var ikke bare israelsfolkets befrier, han var også den som Gud sendte for å fri alle mennesker fra vårt indre fangenskap. Daniel Matthiesen oppmuntrer oss til å la Jesus få vår oppmersomhet, vår hyllest og takknemlighet.

Skriftsteder:
Joh 1,29b; 12,13-18; 17,3-4
Rom 7,22-24; 8,1-2
Sef 3,17

29

.

March

2020

Øystein Gjerme preker ut i fra Johannes 11, og forteller hvordan dette er historien om meg og deg.

Bibelsteder
Joh 11,21-27 & 32-45
Heb 2,9


22

.

March

2020

Øystein Gjerme sier at "Jesus står i sentrum av historien om våre liv med seier for oss. Han står også i sentrum av hele bibelfortellingen, med seier for alle mennesker" Alt peker altså på Jesus!

Bibelsteder

 1. Mos 49,10
 2. Tim 2,1-6
 3. Sam 7,12-13
  Hebr 4,14-16; 13,8
  Jes 53,1-3 & 5-6
  Joh 11,49
  Mika 5,1
  Sal 110,1; 118,22