100 dager med Jesus

2021

Taler i denne serien

5

.

December

2021

I advent minnes vi løftet som ble gitt til Maria og Josef og til profetene i det gamle testamentet om at "vår Herre kommer". Samtidig er dette også et løfte for oss i dag. Jesus har kommet, og skal en gang komme tilbake. I mellomtiden skal vi leve livene våre, med forventning og med hverdagens opp og nedturer. I denne prekenen ser vi på hvordan vi kan håndtere denne ventetiden.

28

.

November

2021

”Du skal aldri mer tørste” sa Jesus til kvinnen med brønnen. Her inne. Her ute så tørster vi. I alle fall vi som er moderne mennesker i et av verdens rikeste land. Vi tørster etter nye opplevelser, følelser, eventyr, arbeidsoppgaver. Men vi er ikke bare kjøtt og blod. Vi er også ånd. Og når vi vår ånd har funnet  denne kilden. Når vårt hjerte har fått drikke av Guds Ånd, da er det godt å være menneske.

21

.

November

2021

Troen på Jesus gir oss en helt ny familie. Vi blir hverandres søsken. Som Guds familie er vi sendt for å leve og tjene ut fra Guds rike verdier midt i verden.

14

.

November

2021

I møte med den virkeligheten vi lever i, så trenger vi å kjenne Gud som den som er mer enn nok når det gjelder våre ressurser. Det er en del av den kristne sitt liv at en ikke bare tenker på seg selv, men på andre også. Derfor kan det være at nok er nok for din nabo eller kollega. Men, ditt liv er større en det. Derfor trenger du mer enn nok!

7

.

November

2021

Hva gjør du med Jesus?Identifiserer du deg med kvinnene som fulgte ham trofast? Eller med høvedsmannen som kjenner til faktaene omkring personen Jesus, men som ikke har latt Han bli Herre i sitt liv? Eller er det med Josef, han som så Jesus, fikk tro i hjertet, og lot denne troen få konsekvenser for livet?

31

.

October

2021

«Fred være med dere» sier Jesus tre ganger. I den hilsenen bor selve kjernen av evangeliet. Hva ville Jesus sagt om han møtte deg? Jo, «Fred være med deg!»

24

.

October

2021

Hvorfor måtte Jesus dø? Alle erfarer vi konsekvensene av krenkelser og synd, og alle lengter vi etter oppreisning og gjenopprettelse. Men Jesus ble et offer for at vi ikke skulle leve som ofre, og åpnet forsoning som livskraft og livsmulighet. Ved å ta imot Guds utstrakte hånd, starter veien mot helbredelse og gjenopprettelse i våre liv.

17

.

October

2021

Johannes 11 er historien om meg og deg, og vårt møte med han som er oppstandelsen og livet. Han sier til oss, «Kom ut til livet.» Se forbi det mørket, den usikkerhet og sorg du er i. Se at i det timelige er han miraklenes Gud. Se at han i det evige er oppstandelsen og livet. Se at uansett, så er han den som seirer for oss.

10

.

October

2021

Livet kan forvandles i et øyeblikk. Det er allmenn-menneskelig at det skjer på et psykologisk plan, men det vi snakker om i dag er mer enn det. Vi skal se på hvordan Gud griper inn. Erfaringen av at Hans kraft treffer ved kjøkkenbordet, på tur i skogen, i en samtale, i en hendelse. Gud er overalt, og han vil forvandle våre liv.

3

.

October

2021

Scott Wilson preker om å se Sønnen i Ordet. Bibelen har en sentral plass i livet til den som tror, og vi kan lese den med nysgjerrighet og forventning om å finne Jesus.

26

.

September

2021

Fra 613 til 2 bud. Elsk Gud, og elsk mennesker. Lev tett på Han med hele ditt hjerte, hele din sjel, all din fornuft og all din makt. Og så, snu deg rundt og se de menneskene som er rundt deg. Elsk de like høyt som deg selv. La næring bli til nestekjærlighet.

19

.

September

2021

Det er mange måter å komme til Gud på. Undrende, håpefull, nysgjerrig, eller med skepsis. Kanskje har vi tidligere erfaringer som har satt spor. Gud skaper liv i oss, men vi har også en del i dette. Det begynner ofte med at vi lytter, søker og handler. Og heldigvis gir Gud oss sitt gjensvar. «Den som blir født av ånd». Når vi inviterer ham inn, så kommer han med sitt liv som forvandler oss fra innsiden.

12

.

September

2021

Jesu først under er å gjøre vann til vin. Dette underet er ikke bare en løsning på et praktisk problem, men Jesus inviterer oss til å komme til ham med våre bekymringer og delta i det han vil gjøre.

5

.

September

2021

Når to fremmede spør Jesus «Hvor bor du?», svarer han: «Kom og se». Neste dag møter Filip, Jesus sin nyeste disippel, en venn som er skeptisk til religion, og svarer: «Kom og se». Begge invitasjonene forandret livene til disse menneskene. Hva var det de fikk se?

29

.

August

2021

Jesus kom ikke ene og alene for å formidle et nytt paradigme eller igangsette et altomfattende prosjekt. Ordet ble menneske, en person, og inviterer oss til å lære han å kjenne. Han har tatt bolig iblant oss, så vi kan «se hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»