100 dager med Jesus

2021

Taler i denne serien

19

.

September

2021

Det er mange måter å komme til Gud på. Undrende, håpefull, nysgjerrig, eller med skepsis. Kanskje har vi tidligere erfaringer som har satt spor. Gud skaper liv i oss, men vi har også en del i dette. Det begynner ofte med at vi lytter, søker og handler. Og heldigvis gir Gud oss sitt gjensvar. «Den som blir født av ånd». Når vi inviterer ham inn, så kommer han med sitt liv som forvandler oss fra innsiden.

12

.

September

2021

Jesu først under er å gjøre vann til vin. Dette underet er ikke bare en løsning på et praktisk problem, men Jesus inviterer oss til å komme til ham med våre bekymringer og delta i det han vil gjøre.

5

.

September

2021

Når to fremmede spør Jesus «Hvor bor du?», svarer han: «Kom og se». Neste dag møter Filip, Jesus sin nyeste disippel, en venn som er skeptisk til religion, og svarer: «Kom og se». Begge invitasjonene forandret livene til disse menneskene. Hva var det de fikk se?

29

.

August

2021

Jesus kom ikke ene og alene for å formidle et nytt paradigme eller igangsette et altomfattende prosjekt. Ordet ble menneske, en person, og inviterer oss til å lære han å kjenne. Han har tatt bolig iblant oss, så vi kan «se hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.»