6
June
19:30
6
June
22:00

Teamsamling Salt Trondheim

Salt
Trondheim
Påmelding via Checkin

Å bli med i et team er en god måte å bli kjent med nye mennesker og få gode vennskap i kirken. Vi tror Gud har skapt oss med ulike evner, slik vi kan tjene han på ulike måter. På teamsamlingen vil du kunne få vite mer om hvordan du kan bidra!