16
November
20:00
16
November
20:00

Teamsamling

Salt
Trondheim
Bli med

Velkommen til Teamkveld!

Dette en en kveld for alle som enten er med på,

eller som er intressert i å bli med på team i Salt Trondheim.

Se våre sosiale medier for mer info.