17
April
10:00
17
April
14:00

Sammen21

Salt
Bergen
Bli med

Salt ønsker hjelpe par å leve i sterke og sunne ekteskap. Derfor tilbys en årlig éndagskonferanse som er åpen for alle, men spesielt fokusert på dem som er i et forpliktende parforhold. Sett av 17.april allerede nå, og så kommer mer info og påmeldingsmulighet senere!