11
September
18:00
13
September
22:00

Saltkonferansen Bergen 2020

Salt
Bergen
Bli med

Velkommen til Saltkonferansen 2020!

I går mottok vi, som dere, meldingen fra Bergen kommune om smittesituasjonen og de tiltakene som nå gjøres.

Konsekvensen av disse innstramningene er at de planlagte gudstjenestene fredag og lørdag kveld på Saltkonferansen avlyses.

De gode nyhetene er at vi over flere uker allerede har planlagt en online Saltkonferanse. Det betyr at på www.salt.co/saltkonferansen vil det til helgen åpnes en videoportal med både prekener, lovsang, seminarer, vitnesbyrd og masse annet. Dette vil ligge åpent og tilgjengelig, og vi ønsker å invitere deg til å delta fra der du er!

Søndag 13.september inviterer vi til gudstjeneste kl 1100, 1700 og 1930. Antallsbegrensningen er nå 50 personer, og det vil vi overholde med tydelig varsomhet.

MERK: Kommende søndag er alle gudstjenestene kun for voksne.

For disse gudstjenestene gjør vi en helt ny påmelding, så evt tidligere påmeldinger gjelder ikke. Link: https://www.checkin.no/event/25764/salt-bergen-gudstjenester-13-september

 

Trass disse endringene gleder vi oss til denne helgen – bli med!

Mvh,

Salt