9
August
18:00
9
August
20:00

Salt18

Salt
Bergen
Forum Bergen
Meld deg på

Velkommen til gudstjeneste denne søndagen! For registrering iht smittevernreglene: søk opp Salt Bergen på www.checkin.no! I denne fasen er det mulig med 200 deltakere per gudstjeneste, og i løpet av søndagen har vi flere tidspunkter å møtes så det er rom for alle. Velkommen!